Tag ทุจริต

ทุจริต หมายความว่า ความประพฤติชั่ว โกง ไม่ซื่อตรง 5,266 views 0

ทำ งานเป็นพนักงานบริษัทย่อมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างไรสุจริตไม่สุจริต หรืออย่างไรทุจริตย่อมรู้ได้ด้วยมโนสำนึกอันดีงาม สิ่งใดดีงาม ควรไม่ควรย่อมรับรู้ได้ ถ้าประพฤติตรงกันข้ามคือทุจริตผลจะเป็นเช่นไร continue reading »


ThaiSMEfranchise.com : ศูนย์รวมธุรกิจ SME ที่ใหญ่ที่สุดในไทย
Copyright 2010-2015. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว]
ผู้ดูแลเว็บไซต์ :   info@thaismefranchise.com |
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line

Telephone :  02-8967330-1 | Fax :  02-8967331
เจ้าของเดี่ยวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com