Article written

 • on 30.07.2010
 • at 11:17 AM
 • by admin
 • 82,229 views
 • 3 Comments

แผนธุรกิจ สปา

จากการที่สปาได้กลายมาเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ในการที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโน้ม
ของผู้บริโภคที่ต้องการการผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันสปาที่เปิดให้บริการยังมีจำนวนไม่มากนัก
โดยเฉพาะสปาที่เปิดแบบสแตนอโลน ดังนั้นจึงทำให้บริษัท The Spa มองเห็นแนวทางและโอกาสที่จะ
ประสบความสำเร็จในการลงทุนทำธุรกิจประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนสปาที่เปิดให้บริการยัง
มีไม่มากนัก แต่อุตสาหกรรมนี้กำลังตกอยู่ในสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้นการที่จะดำเนินกิจการให้
ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น ทำเลที่ตั้ง ราคาค่าใช้บริการ สินค้าและการ
บริการ แต่ที่สำคัญที่สุดได้แก่ การเลือกทำเลสถานที่ตั้งและการสร้างจุดขายที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและ
เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และจากปัจจัยเหล่านี้เองที่ทำให้ทาง The Spa ซึ่งเป็นรูปแบบของ Destination
Spa ขนาดพื้นที่ให้บริการ 2,000 ตารางเมตร มีความมั่นใจที่จะสามารถดำเนินและประสบความสำเร็จใน
ธุรกิจสปาได้ เนื่องจากปัจจัยที่สำคัญเช่น ทำเลที่ตั้งของ The Spa ที่จะเปิดให้บริการตั้งอยู่ที่ถนน บางนา-
ตราด ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ด้านหน้าของตึกไพโรจน์กิจจา ห่างจากเซ็นทรัลบางนาไปประมาณ 100 เมตร บริเวณ
พื้นที่ด้านหน้าติดกับถนนใหญ่ จึงเป็นทำเลที่เดินทางไปมาสะดวกและผู้ที่เดินทางไปมาบริเวณนั้นสามารถ
สังเกตเห็นได้ง่าย นอกจากนั้นยังมีการให้บริการที่ครบวงจร เช่น บริการนวด และเสริมความงาม โดยเฉพาะ
บริการนวดที่ทาง The Spa จัดให้มีการนวดที่บ้าน (Spa Delivery) เป็นจุดเด่นแตกต่างจากสปา ทั่วไป ซึ่งจะ
ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค ที่ต้องการการผ่อนคลายแต่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน และการ
ตกแต่งสถานที่ทั้งภายนอกและภายในที่ลงตัว โดยการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ทันสมัย และความเป็น
ธรรมชาติ สงบ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในสถานที่ และรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้ามาใช้บริการ
ทางบริษัท The Spa เล็งเห็นว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายในย่านถนนบางนา-ตราด เขตบางจาก เขต
พระโขนง และศรีนครินทร์ เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอำนาจซื้อและมีจำนวนมากพอสมควร โดยเฉพาะย่านบางนา-
ตราด และศรีนครินทร์ที่มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถ
ดึงดูดและรองรับให้บริการลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

สภาพตลาดปัจจุบัน
วิธีการดูแลสุขภาพและการผ่อนคลายความเครียด
สภาพเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบันก่อให้เกิดความเครียดและปัญหาด้าน
สุขภาพไม่ว่าจะอยู่ในสถานะภาพของเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างเองก็ตาม จึงเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคเริ่มสนใจ
และเอาใจใส่ดูแลและรักษาสุขภาพอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น
ผู้บริโภคเหล่านี้มีทางเลือกที่จะดูแลสุขภาพ และมีวิธีการผ่อนคลายได้หลายรูปแบบ เช่น การ
เข้าศูนย์กีฬา วิ่ง และเต้นแอโรบิคตามสวนสาธารณะ การฝึกโยคะ การไปดูหนังหรือเดินซื้อของตาม
ห้างสรรพสินค้า แต่วิธีการผ่อนคลายที่กำลังมาแรงและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายคือ การเข้ามาใช้บริการ
ในสปา ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคคลายความเครียดแล้ว การบริการบางประเภทในสปายังเป็นการเสริม
สุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย
แต่เนื่องจาก 1 – 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจสปาที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงแรมและรีสอร์
ทตามสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนไม่สะดวกที่จะไปใช้บริการ นอกจากนี้ อัตราค่าบริการของ
บรรดาธุรกิจสปาซึ่งตั้งอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ทดังกล่าวก็มีราคาที่สูงมาก ทำให้เป็นอุปสรรคของสถาน
บริการเหล่านี้ที่ต้องมุ่งการทำตลาดเป้าหมายของตนไปที่ผู้บริโภคระดับสูงเท่านั้น ดังนั้นถ้ามีบริการสปาที่
เปิดแบบสแตนอโลนเพิ่มมากขึ้นและมีอัตราค่าบริการปานกลาง ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่ใส่
ใจสุขภาพและต้องการใช้บริการ

ลักษณะธุรกิจ
1. วิสัยทัศน์
นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจและเพิ่มคุณค่า
ให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ
2. ภารกิจ
เป็นสถานบริการแบบ Destination Spa ที่ให้บริการการผ่อนคลายและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
ให้กับผู้บริโภคโดยเน้นวิธีการแบบธรรมชาติบำบัด ด้วยสินค้าและบริการหลักๆ ดังนี้
- บริการนวด
- แบบแผนไทย และแบบอะโรมาเธอราพี
- นวดหน้าและฝ่าเท้า
- นวดบำบัด
- บริการเสริมความงาม
- อบผิว
- ขัดผิว
- สิ่งอำนวยความสะดวกและผ่อนคลาย
- อ่างน้ำจากุซซี่ และอ่างน้ำเย็น
- ห้องอบซาวน่า และห้องอบไอน้ำ
- การให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ
- น้ำมันหอมกลิ่นต่างๆ
- สมุนไพรประคบ
3. เป้าหมายการดำเนินงาน
- สร้างยอดขายประมาณ 13 ล้านบาท ภายในปี 2547
- มีผลกำไรสุทธิประมาณร้อยละ 22 ในปี 2547

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ
ในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรง การดำเนินธุรกิจสปาเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ตาม
เป้าหมายนั้นต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีและอาศัยปัจจัยที่สำคัญคือ
1. มีทำเลที่ตั้งของสถานที่ที่เดินทางไปมาได้สะดวก และสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย
2. มีสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี เช่น ให้บริการ
คำแนะนำดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับผู้มาใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างลูกค้าให้เกิดความ
จงรักภักดี
3. มีจุดเด่นที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
4. มีความพร้อมด้านบุคลากร
5. กิจกรรมทางการตลาดที่ต้องตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
6. มีการปรับปรุงสถานที่หรือพัฒนาสินค้าและบริการให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เนื่องจากตลาดสปามีการแข่งขันสูง ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องมีการวางแผนและกำหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างรอบคอบชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในกระบวนการดังกล่าวคือ การ
กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถวางแผนการตลาดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
กลยุทธ์ด้านราคาหรือสินค้าและบริการ และเนื่องจากตลาดสปาจัดว่าเป็นธุรกิจใหม่ซึ่งยังมีผู้บริโภคจำนวน
มากที่ไม่รู้จักว่าสปาคืออะไรและมีบริการอะไรบ้าง ดังนั้นด้วยเงินงบประมาณที่จำกัดจึงต้องมีการวาง
แผนการลงทุนให้มีประสิทธิผลสูงสุด นั้นก็คือต้องเน้นการลงทุนไปที่เฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น
มิฉะนั้นจะทำให้การลงทุนไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เสียเวลาและเสียโอกาสในการทำตลาด
สำหรับรายละเอียดทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีดังนี้
• กลุ่มหลัก (Primary)
- เพศหญิง และชาย (หญิง 60% และชาย 40%)
- สัญชาติไทย
- อายุระหว่าง 25 – 45 ปี
- อาชีพพนักงานของบริษัททั่วไป และเจ้าของกิจการ
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
- อาศัยอยู่ในบริเวณเขตบางนาและภายในรัศมี 10 กิโลเมตร
• กลุ่มรอง (Secondary)
- เพศหญิง และชาย
- สัญชาติไทย
- อายุระหว่าง 18 – 24 ปี
- นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และพนักงานบริษัททั่วไป
- มีรายได้ระหว่าง 15,000-30,000 บาท
- อาศัยอยู่ในบริเวณเขตบางนาและภายในรัศมี 10 กิโลเมตร
• ข้อมูลทางจิตวิทยา (Psychological)
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องเป็นคนที่ให้ความสนใจและดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่เพียงแต่
ต้องการการคลายความเครียด แต่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วย
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง
- ต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมและหมู่เพื่อนฝูง
- ชอบงานสังสรรค์หรือสังคมกับเพื่อน

ดาวโหลด แผนธุรกิจ ฉบับเต็ม คลิกที่นี้

อ้างอิงจาก    ISMED

subscribe to comments RSS

There are 3 comments for this post

 1. ธุรกิจที่กำลังมาแรง รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ลงทุนต่ำ ผลตอบแทนสูง รับสิทธิพิเศษและของแถมอีกมากมายติดต่อได้ที่เบอร์ 0801236723 คุณอาร์ท http://artdkt.igetweb.com

 2. yutthana says:

  ธุรกิจสปา

 3. ming says:

  ยากได้ข้อมูลมากกว่านี้คร๊

Please, feel free to post your own comment

* these are required fields


Twitter Facebook You tube You tube You tube Line
ไอเดีย SMEs | อาชีพเสริม | งานประดิษฐ์ | สูตรอาหาร | ทำเลค้าขาย | สนใจโฆษณา | ข้อตกลงและเงื่อนไข |
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaismefranchise.com

Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com