Article written

  • on 16.07.2010
  • at 04:18 PM
  • by admin
  • 74,801 views
  • 1 Comment

แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ฟ้าใส

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ในอดีตร้านจัดดอกไม้ถูกมองว่าน่าจะเติบโตได้ยาก เพราะดอกไม้สดยังจัดเป็นสินค้าประเภท
ไม่ก่อประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภค แต่ปัจจุบันความนิยมในการส่งดอกไม้เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดง
ความยินดีหรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจร้านจัดดอกไม้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดกันว่ามีร้านจัดดอกไม้กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,000 ร้านในปัจจุบัน โดยอยู่
ในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณร้อยละ 50 ส่วนที่เหลืออยู่ในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ
ธุรกิจร้านจัดดอกไม้เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็น
ธุรกิจที่สามารถทำได้โดยไม่ยากนัก เพียงแต่มีความรู้ในเรื่องวิธีการจัดดอกไม้ก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้
แต่ในความเป็นจริงแล้ว
ธุรกิจร้านจัดดอกไม้ที่ประสบผลสำเร็จนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีความชำนาญ รวมทั้งมี
ความตั้งใจในการที่จะทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง เพราะร้านจัดดอกไม้ในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง
ดังนั้นถ้าขาดความตั้งใจและไม่มีความชำนาญในการทำธุรกิจก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ
ดังที่ต้องการได้ ถึงแม้ว่าการทำธุรกิจร้านจัดดอกไม้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ แต่โอกาสในการ


ขยายตัวของธุรกิจนี้ก็ยังมีอยู่มาก ทั้งนี้เพราะร้านจัดดอกไม้ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในใจกลาง
เมืองเสียเป็นส่วนมาก แหล่งชุมชนอยู่ไกลออกไปยังไม่ค่อยมีร้านจัดดอกไม้มากนัก ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ
หลายรายมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการที่จะลงทุนเปิดกิจการร้านจัดดอกไม้นั้น
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่จะหาสถานที่ตั้งร้านให้เหมาะสม เพราะ
การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น สถานที่ตั้งร้านเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก เพราะหากเปิด
กิจการในพื้นที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายน้อย โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็น้อยลงด้วยเช่นกัน
การนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้เป็นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เพื่อให้เกิดความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน ในรูปของตัวผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขายทำให้ยอดการ
จำหน่ายเพิ่มขึ้น เช่น การนำผัก ผลไม้ สมุนไพร เข้ามาในการตกแต่งช่อดอกไม้ ให้แปลกตาและกลมกลืนเข้ากัน
ได้ดี ซึ่งบ่งบอกความหมายของการมอบให้ พร้อมทั้งจัดภาชนะใส่ดอกไม้แบบธรรมชาติเข้ามาแทนภาชนะที่ใช้
กันทั่วไป โดยนำกระบอกไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ภาชนะที่ทำมาจากต้นตาล ต้นมะพร้าว มาจัดใส่ดอกไม้ทำให้เป็น
ดูธรรมชาติ กลมกลืน สวยงามแปลกตาและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
การประมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ทราบความต้องการการใช้ทรัพยากรการเงินทุนของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เพื่อจะสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากร
การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานการณ์ปัจจุบันในด้านการแข่งขัน ร้านดอกไม้ จะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกค้าที่
เข้มข้นขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้หลายแห่ง ดังนั้นธุรกิจร้านดอกไม้ต้องหัน

มาพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้า และบริการของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตามสภาพแวดล้อมและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะดำรงอยู่ในธุรกิจนี้ได้ตลอดไป

วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจฃ

วัตถุประสงค์ธุรกิจ
1. เป็นศูนย์กลางในการจัดดอกไม้ ครอบคลุมทุกภูมิภาค
2. สร้างเครือข่ายในลักษณะ Franchise
3. เป็นผู้นำในด้านการจัดดอกไม้
4.2 เป้าหมายธุรกิจ
1. ยอดขายต่อปี 1,000,000 บาท ในปีแรก และปีต่อไปเพิ่มขึ้น 20 % จากยอดขายแต่ละปี
2. ภายใน 2 ปี ที่เปิดดำเนินการ จะขยายตลาดช่องทางการจัดจำหน่าย โดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามาให้บริการด้วยการสั่งดอกไม้ผ่านทาง Internet โดยใช้ชื่อ
WWW. Sky flowers . com โดยการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตผ่านทางระบบ
Internet โดยตรง
3. ภายใน 3 ปี จะมีการเพิ่มทุนและขยายกิจการออกไปตามแหล่งธุรกิจ ชุมชน 4 มุมเมือง
โดยเปลี่ยนกิจการจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท จำกัด
4. ภายใน 5 ปี สร้างเครือข่ายบริการทุกพื้นที่เขต ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดย
การส่งรูปแบบที่ลูกค้าต้องการไปทาง E-mail ของแต่ละร้านค้าในเครือข่าย ให้ได้
จำนวน 300 ร้านค้า โดยให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

แผนฉุกเฉิน
แผนธุรกิจไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย ร้านดอกไม้ฟ้าใสจะปรับเปลี่ยนกิจการ ดังนี้
1. ร้านค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล และสินค้าในโครงการพระราชดำริ
2. ร้านกาแฟ เบเกอรี่
3. ขายอาหาร Franchises เช่น ข้าวมันไก่เจมส์ ชายสี่บะหมี่เกี้ยว
4. ร้านไอศครีม อาหารว่าง แซนวิช สลัดผัก สเต๊ก

ดาวโหลด แผนธุรกิจ ฉบับเต็ม คลิกที่นี้อ้างอิงจาก    ISMED

subscribe to comments RSS

There is one comment for this post

  1. Baipai02 says:

    ขอบคุนค่ะที่บอกตัวอย่างในการเขียน
    เพื่อใช้ในการสอบวิชาsmeค่ะ

Please, feel free to post your own comment

* these are required fields


Twitter Facebook You tube You tube You tube Line
ไอเดีย SMEs | อาชีพเสริม | งานประดิษฐ์ | สูตรอาหาร | ทำเลค้าขาย | สนใจโฆษณา | ข้อตกลงและเงื่อนไข |
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaismefranchise.com

Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com