Article written

 • on 17.06.2010
 • at 12:00 PM
 • by admin
 • 16,139 views
 • 6 Comments

‘แม็คโคร’ สานฝันคนอยากมีธุรกิจ ควงค่ายรถจีนดัน “มินิมาร์ทเคลื่อนที่”

ตัวอย่างรถที่ดัด แปลงเป็นร้านมินิมาร์ทเคลื่อนที่
“แม็คโคร” ช่วยสังคมเอาใจคนอยากมีอาชีพ จับมือค่ายรถจีน “ดี เอฟ เอ็ม” ผลักดันธุรกิจ “มินิมาร์ทเคลื่อน ที่” โดยดัดแปลงรถกระบะอเนกประสงค์เป็นร้านค้าสะดวกซื้อ วิ่งให้บริการชุมชนในท้องที่ห่างไกล แจงตลาดนี้ยังมีโอกาสอีกมาก เผยเงินลงทุนรวมราว 5 แสน ไม่บังคับสั่งสินค้าแม็คโคร คาดคืนทุนได้ภายใน 1-2 ปี

ปรานต์ทิพย์ อัคริมาชญานนท์
นางสาวปรานต์ทิพย์ อัคริมาชญานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” ที่แม็คโครต้องการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะร้านค้าปลีกรายย่อย หรือโชห่วย ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของแม็คโคร ผ่านการส่งเสริมประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ รวมถึง ช่วยสร้างอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็กๆ ในท้องถิ่น ที่ผ่านมาได้ดำเนินการในหลายด้าน เช่น อบรมเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ ให้คำปรึกษา และช่วยปรับปรุงร้าน เป็นต้น มีโชห่วยร่วมโครงการมาแล้วกว่า 2,000 ราย

ทั้งนี้ โครงการล่าสุด ได้ร่วมกับ
บริษัท ดี เอฟ เอ็ม มินิทรั๊ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้ารถกระบะอเนกประสงค์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ “ดี เอฟ เอ็ม” จากประเทศจีน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจอยากมีอาชีพ ได้ทำธุรกิจ “มินิมาร์ทเคลื่อนที่” กล่าวคือ เป็นธุรกิจที่ นำรถกระบะดี เอฟ เอ็ม มาดัดแปลงเป็นร้านค้ามินิมาร์ท เพื่อเคลื่อนที่ไปขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในจุดที่ห่างไกลจากชุมชน เช่น หมู่บ้านตามท้องถิ่นชนบท

รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ขยายความว่า ในชุมชนตามภูมิภาคที่ห่างไกลต่างๆ ยังมีกำลังซื้ออีกมาก จะเห็นได้จาก ทุกวันนี้ มีรถเร่ขายสินค้าตระเวนเข้าไปขายสินค้าถึงตามชุมชนต่างๆจำนวนมาก บ่งบอกว่า ในบางทำเลหรือบางท้องที่ ยังมีความต้องการซื้อสินค้าที่เข้าไปให้บริการถึงที่โดยตรง ดังนั้น มินิมาร์ทเคลื่อนที่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่อยากมีอาชีพ

“เนื่องจากแม็คโครมีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วย เหลือสังคม ดังนั้น จึงไม่ได้จำกัดหรือบังคับว่า ผู้ร่วมโครงการจะต้องซื้อสินค้าจากแม็คโครเพียงรายเดียวเท่านั้น ตรงกันข้าม ผู้ประกอบธุรกิจมินิมาร์ทเคลื่อนที่ มีอิสระจะเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งใดก็ได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากโดยรวมแล้ว สินค้าอุปโภคและบริโภคของแม็คโคร ราคาเฉลี่ยจะต่ำกว่าสินค้าของห้างดิสเคาน์สโตร์ต่างๆ ประมาณ 5-10% ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย มักนิยมใช้บริการจากแม็คโคร ฉะนั้น ประโยชน์ที่แม็คโครจะได้รับ จะมาในลักษณะประโยชน์ทางอ้อม คือ ได้เพิ่มช่องทางในการขายสินค้ามากยิ่งขึ้น” นางสาวปรานต์ทิพย์ กล่าว

พิทยา ธนาดำรงศักดิ์
ด้าน นายพิทยา ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี เอฟ เอ็ม มินิทรั๊ค (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า การลงทุนมินิมาร์ทเคลื่อนที่ เฉพาะตัวรถ ราคา 285,000 บาท ค่าซื้อสินค้าเข้าร้าน ประมาณ 100,000 บาท และค่าตกแต่งดัดแปลงรถเป็นร้าน 70,000-100,000 บาท สามารถเลือกได้ทั้งแบบร้านเคานต์เตอร์ โดยผู้ขายทำหน้าที่หยิบสินค้าให้ลูกค้า หรือร้านที่ให้ผู้ซื้อเดินเลือกหยิบสินค้าได้เองบนรถ นอกจากนั้น ทุกคันจะติดอุปกรณ์กระจายเสียงให้พร้อม เบ็ดเสร็จเงินลงทุนธุรกิจทั้งสิ้นประมาณ 400,000 – 500,000 บาท

สำหรับบริการที่ผู้ลงทุนจะได้รับ คือ ประกันภัยชั้น 1 ฟรีตามเงื่อนไข อีกทั้ง ได้บัตรสมนาคุณ ซื้อสินค้าชนิดใดๆ ก็ได้ในแม็คโคร มูลค่า 5,000 บาท รวมถึง มีบริการจัดสินเชื่อซื้อรถให้ในอัตราดอกเบี้ย 4.25% โดยกำหนดวงเงินดาวน์ที่ 50,000 บาท
เขา เสริมว่า รายได้ของผู้ลงทุน นอกจากขายสินค้าในร้านแล้ว ภายในรถ ผู้ลงทุนสามารถต่อยอดประยุกต์หาสินค้า หรือบริการอื่นๆ มาเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ขายอาหาร กาแฟ เบเกอรี่ ฯลฯ โดยผลกำไรที่ได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว คาดการณ์ว่า คืนเงินทุนได้ประมาณ 12-25 เดือน (แล้วแต่ทำเล)

นายพิทยา ได้อธิบายถึงรถ ดี เอฟ เอ็ม ว่า ผลิตโดยบริษัท ตงฟง มอเตอร์ ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถเพื่อการพาณิชย์ มียอดการผลิตรถเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ด้านคุณสมบัติของรถ รองรับน้ำหนักได้มากกว่า 800 กิโลกรัม สามารถเลือกใช้ได้ทั้งระบบน้ำมันหรือระบบก๊าซธรรมชาติ ทั้ง LPG และ NGV ทำให้ประหยัดพลังงานเหมาะจะใช้ในการค้าขาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ เนตัวแทนนำเข้ารถดี เอฟ เอ็ม มาจัดจำหน่ายในประเทศไทย ปัจจุบัน มีศูนย์บริการอยู่ 29 สาขา ใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ และวางเป้าจะเปิดเพิ่มให้ครบ 40 สาขาภายในปีนี้ (2553) อีกทั้ง ในอนาคตจะเปิดโรงงานผลิตในเมืองไทยด้วย และสำหรับการแนะนำธุรกิจมินิมาร์ทเคลื่อนที่ บริษัทฯ ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อเดินสายโรดโชว์หมุนเวียนไปยังสาขาต่างๆ ของแม็คโคร ที่มีอยู่ 45 สาขาทั่วประเทศ สาขาละ 3 ครั้ง วางเป้าว่า ยอดขายรถ ภายใน 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ประมาณ 100-300 คัน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ธุรกิจ “มินิมาร์ทเคลื่อนที่”
จุดเด่น : มีความคล่องตัวในการเข้าถึงลูกค้า
กลุ่ม ลูกค้าเป้าหมาย : ชุมชนที่อยู่ห่างไกลต้องการสินค้าที่บริโภคถึงตรง
เงินลงทุน :
1. ตัวรถ 285,000 บาท
2. ค่าดัดแปลงเป็นร้าน 70,000-100,000 บาท
3. ค่าซื้อสินค้าเข้าร้าน ประมาณ 100,000 บาท
ระยะ เวลาคาดคืนทุน : 12-25 เดือน

@@@@@@@@@@@@@@

โทร.02-351-8888

อ้างอิงจาก ผู้จัดการออนไลน์

subscribe to comments RSS

There are 6 comments for this post

 1. chanyuth mingnikhom says:

  สำหรับแม็คโครจะมาแนะนำเมื่อไหร่ครับ

 2. chanyuth mingnikhom says:

  สำหรับแม็คโครชลบุรีจะมาแนะนำเมื่อไรครับ

 3. กิ๊ก says:

  สวัสดีค่ะคือกิ๊กเรียนป.โทอยู่ที่จีนนะคะและมีพี่ชายเป็นคนจีนที่นับถือมากเป็นทนายความค่ะเค้าเดินเรื่องทางด้านการค้ากับคนจีนด้วยค่ะและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่างคนไทยกับคนจีนค่ะ s1s2s356@hotmail.com Tel:8615522768780

 4. กิ๊ก says:

  สวัสดีค่ะคือกิ๊กเรียนป.โทอยู่ที่จีนนะคะและมีพี่ชายเป็นคนจีนที่นับถือมากเป็นทนายความค่ะเค้าเดินเรื่องทางด้านการค้ากับคนจีนด้วยค่ะและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่างคนไทยกับคนจีนค่ะ คุณสนใจที่จะให้ช่วยเดินเรื่องให้ติดต่อกิ๊กได้ที่ s1s2s356@hotmail.com Tel:8615522768780

 5. มินิมาร์ทเคลื่อนที่

 6. Fahsai says:

  น่ารักจังเลยคะ

Please, feel free to post your own comment

* these are required fields


Twitter Facebook You tube You tube You tube Line
ไอเดีย SMEs | อาชีพเสริม | งานประดิษฐ์ | สูตรอาหาร | ทำเลค้าขาย | สนใจโฆษณา | ข้อตกลงและเงื่อนไข |
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaismefranchise.com

Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com