Article written

 • on 27.01.2010
 • at 04:06 PM
 • by admin
 • 30,305 views
 • 10 Comments

การทำไร นา สวน ผสม

เงินลงทุน :    ประมาณ 100,000 บาท (ไม่รวมที่ดิน)
รายได้ :   ประมาณเดือนละ 5,000 บาทขึ้นไป
แหล่งเงินทุน :   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารพาณิชย์
การดำเนินการ :   การทำไร่นาสวนผสม ประกอบด้วยปัจจัยหลักที่สำคัญ 4 ประการ คือ
1. ที่ดิน
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ หรืออย่างน้อยจะต้องมีความเหมาะสมกับชนิดพืชที่เกษตรกรเลือกปลูก และใกล้แหล่งน้ำ
- มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเอง เพราะจำเป็นจะต้องปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม เช่น ปรับเปลี่ยนที่นามาเป็นที่สวน เพื่อปลูกไม้ผล ยกร่องหรือขุดดินทำบ่อปลา ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าจะเก็บผลผลิตได้ จึงควรมีที่ดินเป็นของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการถูกเรียกที่ดินคืนจากเจ้าของที่แท้จริง
- ที่ตั้ง ควรอยู่ใกล้บ้านพักอาศัย เพื่อจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด และเฝ้า ไม่ให้มีคนมาขโมยผลผลิตจากสวน

rai-na-pasom01
2. แรงงาน
ควรมีแรงงานในครอบครัวมากพอที่จะช่วยดูและทำไร่นาสวนผสมในกรณีที่เกษตรกรมีเงินทุนน้อย
3. ทุนประกอบการ
ระยะเริ่มแรกต้องใช้เงินทุนมาก เพื่อการปรับเปลี่ยนที่ดินและเพื่อการซื้อ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จำเป็นต้องหาแหล่งเงินกู้สนับสนุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ
4. การจัดการ
การทำไร่นาสวนผสมต้องมีการจัดการที่ดี สามารถออกแบบวางแปลนสวนที่ ถูกต้องและตัดสินใจเลือกว่าควรปลูกพืชอะไร เลี้ยงสัตว์อะไรในไร่นาสวนผสมของตน โดยกิจกรรมที่ทำต้องไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกัน และต้องรู้ว่าเมื่อดำเนินกิจกรรมไป แล้วจะขายได้อย่างไร

rai-na-pasom02

สถานที่ให้คำปรึกษา :
1. กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0-2561-4879
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ

ข้อแนะนำ :
1. ต้องหมั่นศึกษาอบรมและดูงาน ข้อมูลข่าวสารการเกษตร เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ จะได้มีความคิดก้าวหน้า
2. พื้นที่ที่เหมาะสมในการทำไร่นาสวนผสม ควรมีไม่ต่ำกว่า 10 ไร่ เพื่อจะได้ทำ กิจกรรม การเกษตรที่หลากหลาย เช่น ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกผลไม้ ชนิดต่างๆ เช่น มะม่วง ชมพู่ มะนาว มะพร้าว ขนุน และเลี้ยงเป็ด-ไก่ ทั้งพันธุ์เนื้อและพันธุ์ไข่ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปรับเปลี่ยนการผลิตตามสภาวะการตลาด เพื่อให้เกิดรายได้ทั้งปี

subscribe to comments RSS

There are 10 comments for this post

 1. Joyzajang_ says:

  ที่บ้านผมก้อทำไรผมเอาใจสู้ให้ชาวไร่ทุกคนนะคับ
  จากน้องบูม บ้านวังหิน อ . บ้านไร่ จ . อุทัยธานี 61180

 2. Prasertsak Chunchit says:

  เกษตรกรท่านใดสนใจอาหารเสริมสำหรับพืชระยะให้ผลผลิต และระยะเร่งการเจริญเติบโต ติดต่อได้ที่ 083-614-2077 ประเสริฐศักดิ์ ชื่นจิตร เรามีสินค้าทดลองใช้ส่งให้ท่าน ฟรี ครับ

 3. Prasertsak Chunchit says:

  เกษตรกรท่านใดสนใจอาหารเสริมสำหรับพืชระยะให้ผลผลิต และระยะเร่งการเจริญเติบโต ติดต่อได้ที่ 083-614-2077 ประเสริฐศักดิ์ ชื่นจิตร เรามีสินค้าทดลองใช้ส่งให้ท่าน ฟรี ครับ

 4. Prasertsak Chunchit says:

  เกษตรกรท่านใดสนใจอาหารเสริมสำหรับพืชระยะให้ผลผลิต และระยะเร่งการเจริญเติบโต ติดต่อได้ที่ 083-614-2077 ประเสริฐศักดิ์ ชื่นจิตร เรามีสินค้าทดลองใช้ส่งให้ท่าน ฟรี ครับ

Please, feel free to post your own comment

* these are required fields


Twitter Facebook You tube You tube You tube Line
ไอเดีย SMEs | อาชีพเสริม | งานประดิษฐ์ | สูตรอาหาร | ทำเลค้าขาย | สนใจโฆษณา | ข้อตกลงและเงื่อนไข |
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaismefranchise.com

Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com