Article written

 • on 20.04.2010
 • at 03:18 PM
 • by admin
 • 234,078 views
 • 137 Comments

ฟัง Comment ดังๆจากคนใช้ผลิตภัณฑ์ โอเรียนทอล พริ้นเซส (ORIENTAL PRINCESS)

ความเป็นมา :  กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเริ่มมาแรง ส่งผลให้มีผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงก่อนที่จะเกิดกระแสความนิยมสมุนไพรขึ้นมานั้น มีบริษัทอยู่เพียงไม่กี่รายที่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจทางด้านนี้ จนกระทั่งเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และสามารถสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้

บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ได้ดำเนินกิจการในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทเสริมความงาม มาตั้งแต่ปี 2533 ภายใต้ชื่อสินค้า “โอเรียนทอล พริ้นเซส (ORIENTAL PRINCESS)” มี ทุนจดทะเบียน 78 ล้านบาท โดยมีคุณศรีพันธ์ กุณะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

สำหรับจุดเริ่มต้นของบริษัท เริ่มจากการที่ผู้บริหารมองเห็นความสำคัญ และแนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากธรรมชาติ จึงทำให้สินค้าโอเรียนทอล พริ้นเซสเข้าสู่ตลาดในฐานะผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ผสมสารที่สกัดได้จากธรรมชาติเป็นรายแรกๆ ของเมืองไทย และจากการออกแบบสินค้าที่เน้นความมีเอกลักษณ์ ความหรูหรา และมีสไตล์ของบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ต้น ทำให้สินค้านี้ประสบความสำเร็จ และมีแนวโน้มยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

การปฏิบัติที่ดี :
บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ก็เนื่องจากความสามารถในการเล็งเห็นถึงความต้องการในอนาคตของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนผสมของธรรมชาตินั้น นับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯล้ำหน้าผู้ผลิตรายอื่นๆ ไปหลายช่วงตัว แต่การจะรักษาก้าวย่างให้อยู่นำหน้าผู้อื่นไปโดยตลอดนั้น เป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า ฉะนั้น ธุรกิจที่ต้องการคงความเป็นผู้นำต่อไป จึงไม่อาจนิ่งเฉยได้ ทุกรายละเอียดต้องพัฒนาไม่หยุดยั้ง เฉกเช่นการเอาใจใส่และการให้ความสำคัญต่อบรรจุภัณฑ์ โดยในเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์เน้นที่ความเป็นผู้หญิงด้วยดีไซน์แบบอังกฤษโบราณเป็นลักษณะรูปกลมมน ชื่อตราสินค้าเป็นภาษาอังกฤษโบราณ แต่มีระดับ หรูหรา และสะดุดตา ซึ่งต่อมาลักษณะขวดบรรจุภัณฑ์ ได้มีการพัฒนาให้มีริ้วรอยที่ขวด และเป็นทรงอ้วนๆ ป้อมๆ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ขวดทรงฟักทอง ทำให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ โอเรียนทอล พริ้นเซส มีลักษณะเฉพาะตัว และเป็นเอกลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้ามาของสินค้ายี่ห้อใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศ หรือสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายจากต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ที่คำนึงถึงประโยชน์ ความสะดวก และความปลอดภัยจากการใช้สอยตามสถานที่ต่างๆ ของลูกค้า เช่น การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทำจากแก้วสำหรับสินค้าที่จะต้องนำไปใช้ในห้องน้ำ ทั้งนี้เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย การนำเอาพลาสติกมาใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการพกพา หรือนำไปใช้ในที่ต่างๆ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบาและสะดวกมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้วัตถุดิบในการทำสติ๊กเกอร์ เพื่อป้องกันการลอกจากการโดนความชื้น และการไหลเยิ้มของตัวกาว เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์ทางด้านการกระจายสินค้า ที่บริษัทได้สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเอาไว้ อย่างมั่นคง กล่าวคือ ในปี 2545 บริษัทได้สร้างช่องทางจำหน่ายที่เป็นค้าปลีก (Retail) ในรูปแบบของ ร้านแสดงสินค้า และมุมแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งสิ้น 148 แห่ง โดยมีแผนที่จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 20 แห่ง ในอนาคต

การจำหน่ายสินค้า ยังดำเนินการผ่านการส่งเสริมการขายแบบสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นคนทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการทำโปรแกรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ซึ่งทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (ยอดขายของบริษัทฯปี 2543 เท่ากับ 311.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 348.4 ล้านบาทในปี 2544) นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนในการขยายกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่เน้นเฉพาะผู้หญิง ก็จะมีการทำตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ชายเพิ่มเติม

การสร้างตราสินค้า และภาพลักษณ์ของสินค้านั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เน้นความมีเอกลักษณ์ ความหรูหรา และมีสไตล์ การวางขายสินค้าเฉพาะในสถานที่ลูกค้าเป็นผู้มีกำลังซื้อในระดับหนึ่ง การมีพนักงานขายที่มีความชำนาญและหน้าตาดีในการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อให้กับผลิตภัณฑ์โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทยังแบ่งกลุ่มลูกค้าทางการตลาดที่ชัดเจน โดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย การจำหน่ายสินค้าออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีชุดผลิตภัณฑ์ ที่ทำการตลาดไม่เหมือนกัน กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุประมาณ 18-25 ปี คือ นักศึกษาจนถึงวัยทำงานช่วงต้น ในกลุ่มนี้บริษัทจะเลือกผลิตภัณฑ์ในชุด Ideal ในการทำตลาด และสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนทำงาน บริษัทจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในชุด Beneficial ที่เน้นความหรูหราและมีระดับมากกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

ปัจจัยความสำเร็จ :
การเริ่มดำเนินธุรกิจ โดยการรุกหรือเปิดตลาดใหม่ๆนั้น ดังที่ทราบกันดีว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ในการทำ ธุรกิจให้คงอยู่ได้ และประสบความสำเร็จ ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่มีสูงขึ้น และการแทรกตัวเข้ามาสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ตลอดระยะเวลา 10 ปีเศษที่ผ่านมา บริษัทโอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทสามารถสร้าง กิจการและฟันฝ่าความยากลำบากนั้นมาได้ อีกทั้งยังได้วางลู่ทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทต่อไปในอนาคตทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทอาจระบุได้ดังนี้

การมองเห็นความต้องการของตลาดที่มีในอนาคต :
การมองเห็นความต้องการสินค้าและโอกาสทางการตลาดในอนาคต เป็นปัจจัยเบื้องต้นในการประกอบการหรือเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้การคาดการณ์ จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำเพียงพอ เพื่อที่จะลดความเสี่ยง หรือความผิดพลาดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในกรณีนี้ ผู้ก่อตั้งบริษัทสามารถมองเห็นความต้องการสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการมุ่งใช้ประโยชน์จากสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ความนิยมนี้ยังไม่เป็นที่กว้างขวางเท่าไรนัก อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในแนวความคิดและความกล้าในการเข้ามาสู่ตลาดนี้ ทำให้บริษัทก้าวเข้ามาอยู่ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจนี้ก่อนใคร ทำให้สามารถสร้างฐานลูกค้าได้ก่อนผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายอื่นๆที่ตามมาภายหลัง

กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ :
การเพิ่มขึ้นของกระแสความนิยมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือได้มาจากธรรมชาติของประชาชน มีส่วนทำให้มูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม และสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา ทั้งนี้ราคาของผลิตภัณฑ์ยังสามารถปรับขึ้นได้ อันเนื่องจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

การสร้างตราสินค้า และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ :
การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จปัจจัยหนึ่งของผลิตภัณฑ์ โอเรียนทอล พริ้นเซส ทั้งนี้เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสินค้า จะเป็นตัวกำหนดราคาและความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในตลาด และเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การยกระดับคุณค่าของตราสินค้าให้เทียบเท่าตราสินค้าที่มาจากต่างประเทศ เป็นเครื่องช่วยให้สินค้าสามารถแข่งขันและเติบโตในตลาดต่อไปได้ ในปัจจุบันสินค้าจากต่างประเทศ ที่มีจุดขายเดียวกัน คือ สินค้าที่อิงกับธรรมชาติ เช่น บอดี้ชอป ออริจิ้น เรดเอิร์ธ ต่างมุ่งที่จะทำตลาดที่มีอยู่ ซึ่งประมาณการว่าจะมียอดรวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 ล้านบาททีเดียว

การกระจายสินค้า และตำแหน่งการวางผลิตภัณฑ์ :
การสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าให้มีจำนวนมาก และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม จะช่วยให้การจำหน่ายและกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานในการกระจายสินค้ากว่าร้อยแห่ง อีกทั้งยังมีแผนในการขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก โดยหน่วยจำหน่ายเหล่านี้จะตั้งอยู่ในแหล่งที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านไปมาและเข้าถึงได้ง่าย การโปรโมชั่นสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายสามารถกระทำได้โดยง่าย โดยผ่านพนักงานที่มีความรู้และความชำนาญที่อยู่ประจำหน่วยบริการเหล่านี้ นอกจากนี้ การกระจายสินค้าโดยผ่านระบบสมาชิกก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ด้วยวิธีนี้ บริษัทสามารถสร้างความจงรักภักดีที่มีต่อตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้ อีกทั้งยังเป็นช่องทางการจำหน่ายที่มีต้นทุนไม่สูงมากอีกทางหนึ่งด้วย

ข้อสรุปทางวิชาการ :
ความสำเร็จของบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ และสินค้า โอเรียนทอล พริ้นเซส นั้น จะเห็นได้ว่าเกิดจากความถูกต้องในการคาดการณ์โอกาสทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การกล้าตัดสินใจ การเข้าสู่ตลาด การพัฒนา และปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของบริษัท ทำให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพการมีมาตรการทางการตลาด ในการสนับสนุนการจัดหน่าย กระแสความนิยมในสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีจุดขายในการใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ และการแข่งขันที่มีสูงขึ้น เนื่องจากมีผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก บริษัทจึงต้องปรับตัวและมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าและเร็วกว่า เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และคงภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำในตลาด จึงจะสามารถเป็นผู้อยู่รอดและเติบโตในธุรกิจนี้ได้ต่อไป

สถานที่ติดต่อ : บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (O.P. Natural Productd Co., Ltd.) 89/1 ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารถ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ www.orientalprincess.com


subscribe to comments RSS

There are 137 comments for this post

 1. สา says:

  อยากทราบธุรกิจแฟรน์ไชส์ จะสามารถทำได้หรือปล่าวสถานที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัย

 2. chompoonoot says:

  สนใจรายละเอียดแฟรนไชส์ ลงทุนเท่าไหร่ค่ะ

 3. p.tan says:

  ขอฝากถึง ผู้บริหาร Oriental Princess สาขาโลตัสสระบุรี พนักงานบริการไม่ดี หน้างอ พูดจาตะคอกลูกค้า รู้สึกว่าจะเป็นพนักงานหน้าใหม่ ถ้าเป็นคนเก่า ๆ เวลาไปทุกครั้งก็พูดจาดีบริการดีทุกครั้ง ดิฉันไปซื้อครีม และเครื่องสำอางค์หลายตัวก็ใช้เวลาเลือกสินค้านานบ้าง เพราะสินค้าบางตัวก็ไม่เคยใช้มาก่อน ก็ต้องถามพนักงาน ก็ไม่เต็มใจตอบ ตอบแบบสบัดเสียง หน้างอมาก รอบแรกคิดตังค์ ราคาทั้งหมด 1496 ขาดอยู่ 4 บาท จะครบ 1,500 จะได้กิ๊ปเซต 1 ชุด ดิฉันก็เปลี่ยนสินค้าและเพิ่มสินค้าตัวอื่นแทน ดิฉันก็เลือกสินค้าถามคุณสมบัติสินค้าที่จะเปลี่ยน พ.น.งก็ตอบแบบทำเสียงแบบเบื่อหน่าย ดิฉันก็เริ่มของขึ้นเหมือนกัน พอเช็คบิล ราคา 1700 ร้อยกว่าบาท พ.น.ง.ก็ถามกลับมาว่าจะซื้อเพิ่มให้ครบ 2,000 มั๊ย ดิฉันตอบกลับว่า ไม่เอา แบบไม่มีน้ำเสียงเริ่มของขึ้นเหมือนกัน ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ อยากให้เราซื้อของเยอะ ๆ แต่บริการห่วยแตกมาก ๆ ไม่ทราบว่า ก่อนที่พนักงานจะออกมาปฏิบัติงาน ได้รับการฝึกอบรมดีพอหรือยัง ดิฉันจะไม่ไปใช้บริการที่สาขานี้อีก

 4. นิว says:

  พนักงานสาขาโลตัสสุราษฎร์ธานี คนที่ผอมผอมสูงสูงรู้สึกว่าจะเป็นคนเก่านะ หน้าตาก็ไม่สวยสมกับที่เป็นพนักงานขายเลยลูกค้าจะเปลี่ยนสินค้า ก็ไม่ให้เปลี่ยนบอกว่าต้องกลับไปเอามาเปลี่ยนทั้ง 2 ชิ้นไม่งั้นไม่รับเปลี่ยน ลูกค้าถือกลับมาเปลี่ยนแค่ชิ้นเดียวพร้อมใบเสร็จเพราะเป็นสินค้าตัวเดียวกัน อีกชิ้นที่ใข้แล้วก็เอาไว้ใช้ไม่ต้องการเปลี่ยนพนักงานคนนั้นบอกว่าเครื่องไม่ตี ไม่รู้ว่าเครื่องงี่เง่า หรือคนเง่างี่กันแน่ แต่ที่แน่แน่ เสียลูกค้าดีดีไปเยอะ ลูกค้าหลายคนบ่น ตัวเราเองซื้อสินค้าใช้ปีหนึ่งราวสองหมื่นกว่า ใช้เป็นเซ็ต วันนั้นเราเอาบัตรสมาชิก ( เราเป็นสมาชิก อายุบัตร 3ปี) ทิ้งถังขยะไปเลย ทั้งที่เราเองชอบสินค้าอยู่หลายตัวโดยเฉพาะแป้งฝุ่นและโลชั่นทาผิว ทุกวันนี้เดินผ่านหน้าร้านเราไม่หันมองเลย ยี่ห้ออื่นมีให้เลือกอีกเยอะ เสียดายแต่ก็ลูกค้าดีดีแบบเรานี่แหละ

 5. P.Pat1Piece says:

  ฝากถึง ผู้บริหาร Oriental Princess ข้อความของพี่ P.TAN
  เป็นความจริงค่ะ เพราะคุณแม่และตัวหนู ก็ เป็นลูกค้าของ Oriental Princess เช่นกัน ปัจจุบันก็ได้ เปลี่ยนมาใช้ บริการที่Oriental Princess สาขา หน้าตลาดนอก (หน้าศาลหลักเมือง) จะมีพี่คนเก่า ตาโตๆ คอยให้ บริการเป็น อย่างดี
  ส่วนที่สาขา โลตัส สระบุรี เป็นเช่นนี้ จริงค่ะ น่าเบื่อที่สุดค่ะ
  และไม่มีความประทับใจเลยนะค่ะ

 6. น้ำรุ้ง says:

  พนักงานตามห้างฯในหาดใหญ่ ทุกห้างที่ไปซื้อสินค้ามา ส่วนมากบริการดีค่ะ ให้คำแนะนำดี พูดเพราะทุกคนเลย ประทับใจจริง ๆ ทุกวันนี้ยังซื้อสินค้าใช้อยู่เลย..ชอบครีมบำรุงผิว กับชุดดูแลเส้นผม..

 7. อ้อม says:

  โรลออนใช้ดีมากๆค่ะ

 8. ออย says:

  ฝากถึงผู้บริหาร Oriental Princessค่ะ พนักงานสาขาบิ๊กซีโคราช ชื่อน้องหยก บริการดีมากๆค่ะ ให้ความสำคัญกับลูกค้าดีมากๆ ไปซื้อสินค้าทีไรต้องถามถึงน้องหยกทุกที เพราะให้ข้อมูลโปรโมชั่นชัดเจน ปรึกษาผลิตภัณฑ์ไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

 9. ลูกตาล says:

  ฝากถึงสาขา เดอะมอลล์ท่าพระ ว่าพนักงานคุณแย่มากอาจบางคน มองคนที่การแต่งตัว ขอบอกมีเงินซื้อนะ ถามไม่อยากตอบมองคนหัวจรดเท้า เสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ เข้าซื้อของในร้านไม่ได้หรือไง พอคนต่งตัวดีนี่ไม่ต้องถามเลยเข้าไปหาเลย วันไหนถ้าเจอแบบนี้อีกอาจจะโดนลูกค้าด่าหรือไม่อาจจะโดนตบนะค่ะ

 10. THEERAPHONG says:

  สนใจรายละเอียดแฟรนไชส์ ลงทุนเท่าไหร่ค่ะ

 11. THEERAPHONG says:

  สนใจรายละเอียดแฟรนไชส์ ลงทุนเท่าไหร่ค่ะ ตอบกลับและขอรายล่ะเอียดด้วย ขอบรพะคุณจ้า

 12. วรรณวนิช คุณารูป says:

  สนใจเปิดแฟรนไชส์ ค่ะ ขอรายละเอียดด้วยค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ถ้าหากท่านติดต่อมาอย่างรวดเร็ว สนใจมาก ๆๆค่ะ

 13. Nan says:

  เห็นด้วยกับคุณลูกตาลมากๆค่ะ คือตัวเราเองก้อใส่แค่เสื้อยืดและก้อกางเกงขาสามส่วน แต่พนักงานที่สาขาคาร์ฟูพระราม4 บริการดีมากๆค่ะ ไม่มองแม้แต่การแต่งตัวหรืออาจจะมองแต่เราไม่ได้สังเกตมั้ง แต่เค้าก้อแนะนำผลิดภัณฑ์ได้ดีมากเลย ชอบค่ะ แล้วพี่ๆเค้าก้อหน้าตาน่ารักมากมายเลย สินค้าก้อดีชอบทุกตัวเลยค่ะ จะใช้ไปเรื่อยๆค่ะ ต้องขอบคุณ Oriental Princess ที่ทำให้หน้าเราดีขึ้นเยอะเลยค่ะ อิอิ

 14. ซารอห์ says:

  สนใจเปิดแฟรนไชส์ ค่ะ ขอรายละเอียดด้วยค่ะ

 15. phung says:

  ฝากถึงสาขา บิ๊กซีลำพูนด้วย ว่าพนักงานคุณแย่มาก บริการไม่ไม่ดีเลย ชอบดูถูกลูกค้า หลายรายละด้วย แถมยังไม่ให้คำแนะนำลูกค้าเลย มัวแต่ทำไรไม่รู้ ไม่งั้นก็ยืนมองดูเฉยๆ แย่จริงๆ

 16. ดิฉันเข้าไปถามเอาบัตรบัตรยังไม่ได้สักทีสังเกตฉันด้วยนะว่ามาเทสโก้ประจำมีการพูดว่าถ้าผ่านมาก็ให้เข้ามาถามเองนะค่ะนิสัยผู้ญคนนี้นะชอบเถียงฉอดๆนจะถามอะไรก็เถียงมีเงินจะซื้อนะไว้ยและซื้อของประจำของเขาก็ใช้ดี รู้สึกได้บัตรก็โคตตระช้าเซ็งกวนชะมัด

 17. จริงใจ แสนดี says:

  สนใจเปิดเฟรนไชน์ ต้องลงทุนเท่าไหร่ ขอรายละเอียนดด้วยนะคะ

 18. woody says:

  ดิฉันก็เช่นกันค่ะ ไปใช้บริการที่อุดรธานี ในช่วงนั้นทราบว่า จะมีโปรโมชั่นชุด benefacial ก็เตรียมพร้อมและเพื่อนๆ ฝากมาซื้อ เลยจดรายการไป พอไปก็จัดการยื่นให้พนักงาน แต่เธอบอกว่า แจ้งมาเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ทั้งๆ ที่ไม่มีลูกค้ารายอื่นๆ พอดิฉันไล่บอกแต่ละตัว (เหมือนทำโปรโมชั่นมาหลอก พอซื้อก็ไม่มีของให้ ของจะมาอีกทีก็หมดโปรโมชั่นแล้ว
  จากประมาณ 6 รายการ ได้ของ 2 รายการ พนักงานก็ทำสีหน้าแบบไม่พอใจ อ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับดิฉันล่ะของไม่มี ฉํนไม่ได้ซื้อ แล้วคุณมาทำหน้างอใส่ทำไมมิทราบ แล้วเวลาพูดจาก็ห้วนๆ เหมือนอย่างว่า ดิฉันไม่มีเงินไปซื้อ บริษัทไม่ใช่ของคุณซักหน่อย คุณเป็นแค่ลูกจ้า่งเลวๆที่มาทำให้เสียชื่อบริษัท แต่หากเป็นเจ้าของบริษัทจริงๆ ละก็ OP คงเจ๊งล่ะนะ ดิฉันว่า

  อยากเสนอว่า ลูกค้าของ OP ไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายใคร หากบริษัทคิดว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีจริงๆ ต่อบริษัทก็ควรจะต้องพิจารณาให้ดี และหามาตราการให้ีจับให้ได้คาหนังคาเขา อย่่างเช่นเจ้าของบริษัทปลอมตัวมาเป็นลูกค้าดูเลยแล้วกันค่ะจะได้รู้ว่า พนักงานของพวกคุณทำอย่างไร

 19. หัวหิน says:

  จะไม่เขาไปซื้ออีกเสียความรู้สึดมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกับการดูแลลูกค้าของร้าน

 20. หัวหิน2 says:

  บัตรก็ได้ช้ามากตอนสมัครบอก1เดือนได้พอเขาไปซื้อเดือนต่อมาก็บอกยังไม่ได้บัตรหมดแต่คนที่ทำพร้อมและหลังได้กันหมดแล้วเหลือเราคนเดียวเขาเอาสมุดมาให้ดูพอเขาไปซื้ออีกก็ยังไม่มาตอนนี้นซื้อ2000กว่าบาทแรกแต้มส่วนลดพูดจาดีจึงไม่ได้ว่าอะไรพอมาเดือนที่4ย่างเดือนที่5เขาไปถามอีกก็เอาบัตรเกือบ10ใบมาให้ดูก็ไม่มีแถมเอาสมุดมาให้ดูเราถามว่า4เดือนทำไมไม่มีใครโทรบอกเพราะเขาถามว่ามีใครโทรบอกหรือเปล่าเราบอกไม่มีเขากับบอกว่าอาจโทรไปแล้วไม่ติอพูดได้อย่างไรขนาดข้อความส่วนลดของORIENTALยังเขามาเลยเป็นความผิดเราหรือไงโทรไม่ติด???แถมบัตรก็ไม่ได้แล้วยังทำหน้าตากริยาแย่มากบอกบัตรหมดแล้วอันที่คุณเอามาให้ดู10กว่าบัตรนะสมัครหลังฉันทำได้ก่อนฉัน?คะไหนบอกบัตรหมด(ดูวันที่ในสมุดที่เขาให้ดู)แย่เราถามเรื่องสินค้าว่ามีใหมจะซื้อมาเมือไรก็ไม่สนใจเราแยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอยากให้บริษัทอบรมพนักงานและดูแลลูกค้าให้ดีกว่านี้เพราะผลิตดีก็จริงแต่ถ้าลูกค้าเจออย่างนี้ก็คงไม่ซื้ออีก………..

 21. tik says:

  สนใจเฟรนไชส์

 22. สุตาภัทร ฤทธิบูรณ์ says:

  อยากสมัครเป็นพนักงานขายโอเรียทอลมากเลย

 23. ใช้เครื่องสำอางโอเรียทอลเกือบทุกตัวเลยคร๊ะ
  ปีนี้เรียนจบแล้ว อยากจะทำงานโอเรียทอลมากๆๆ
  ชอบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับร้านกับพี่ที่ขายอยู่บ่อยๆ

 24. ที่สาขา บิ๊กซีหาดใหญ่ บริการดีมากๆๆ
  พี่ๆน่ารักทุกคนค่ะ

 25. อย่าลืออ่านน่ะค่ะ

 26. ถ้าจะลงทุนเท่าไหร่ค่ะ

 27. Nakothon says:

  สนใจรายละเอียดการลงทุนในด้านแฟรนไชส์ครับ

  รบกวนส่งมาทางอีเมลล์นะครับ nakothon@hotmail.com

 28. Juthamard_ann says:

  พนักงานสาขาโลตัสเสนา บริการดีมากค่ะ ชอบ แต่ไม่ชอบ พนักงานสาขาโลตัสปทุมเลย
  แย่ไม่แนะนำเลย และไม่รู้ว่าจะรีบไปไหน เราก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่อง จะไม่ไปสาขาโลตัสปทุมอีกเลย

 29. Natcha_tan30 says:

  การจะเปิดศูยน์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่คะ แล้วต้องมีหลักค้ำประกันหรือเปล่าคะ ต้องทำอย่างไรบ้าง แนะนำให้ด้วยคะ สนใจจะมาเปิดศูนย์จำหน่ายที่กบินทร์บุรีคะ ตอบด้วยคะ ขอรายละเอียดคะเมล natcha_tan30@yahoo.co.th

 30. Natcha_tan30 says:

  การจะเปิดศูยน์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่คะ แล้วต้องมีหลักค้ำประกันหรือเปล่าคะ ต้องทำอย่างไรบ้าง แนะนำให้ด้วยคะ สนใจจะมาเปิดศูนย์จำหน่ายที่กบินทร์บุรีคะ ตอบด้วยคะ ขอรายละเอียดคะเมล natcha_tan30@yahoo.co.th

 31. Ping says:

  ธุรกิจนี้ไม่มีขายแฟรนไชน์
  ใครจะทำงานที่นี่ต้องคิดดีๆ (คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า)

 32. Maikantha811 says:

  ไม่อยากบอกพนักงานขายแย่มาก สันดาน บิ๊กซีสาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  บอกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช้แต้มแลกและก็ลดเยอะด้วยตอนแรกลด 50% ซื้อเยอะ%ก็ลดลง เราก็ตกลงนะ ก็ซื้อๆไป คิดราคา มันก็บอกว่าลด ชิ้นละ 30% เอ่อก็ถูกดีนะ
  พอจ่ายตังได้บิลมาไม่ใช่ลดชิ้นละ30% กลายเป็น ลด10% แย่มาก

 33. Angolf says:

  ใช่ๆๆๆ พนักงานแย่ มากเลย เราว่าถ้ามันสันดานอีกจะเลิกใช้เลย ไม่ใช่มีแต่ของออเรียลทอลที่ดี อย่างอื่นก็มีเยอะ ไม่อบรมพนักงาน

 34. Weerayut_dent39 says:

  สนใจธุรกิจนี้จังต้องลงทุนอะไรบ้างอยากเปิดรบกวนขอข้อมูลที่ weerayut_dent39@hotmail.com

 35. Sim_naja says:

  อยากเปิดร้านจะต้องลงทุนเท่าไหร่คะ

 36. Visahai says:

  เรียนผู้บริหารโอเรียลทอลพริ้นเซสค่ะสว้สดีค่ะดิฉันเป็นลูกค้าโอเรียนทอลคนหนึ่งซึ่งชอบใช้สินค้าประเภทเครื่องสำอางมากๆและดิฉันก็แนะนำเพื่อนๆใช้ด้วยค่ะของเขาดีจริงๆแต่ดิฉันต้องทนเห็นหน้าพนักงานBig cเชียงรายซึ่งมีกิริยามารยาทต่ำมากสันดานถ้าเราถามก็ไม่บอกแล้วก็ตอบกลับมาว่าจะซื้อไหมถ้าไม่ซื้อไม่ต้องถาม!ถ้าเราทดลองสินค้าก็มองหน้าแบบหาเรื่องไม่ใช่แค่ดิฉันที่เจอเพื่อนก็เจอค่ะยิ่งกว่านี้อีกค่ะดิฉันอยากให้ทางบริษัทช่วยอบรมกิริยามารยาทพนักงานbigcเชียงรายในความดูแลของท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

 37. varaporn says:

  เรียนผู้ที่ดูแล พนักงานที่ให้บริการลูกค้าของโอเรียลทอลพริ้นเซส ฉันก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ใช้สินค้าของบริษัทฯ และเข้าไปซื้อสินค้าเป็นประจำ และทุกครั้งที่เข้าไปซื้อสินค้าที่ สา่ขาเดอะมอล นครราชสีมา ก็จะเจอกับกริยาท่าทางที่แย่มากๆ ของพนักงาน ไม่สนใจที่จะให้บริการหรือแนะนำสินค้าก็ไม่ว่า แต่ยังแสดงกริยาที่เป็นการดูถูกลูกค้า ทำหน้าตา ถามอะไรก็ไม่ตอบ ขอระบุนะคะว่า เป็นพนักงาานผมสั้น ถ้าไปใช้บริการสาขาอื่นๆ ก็ได้รับการบริการที่ดีมาก ยกเว้น สาขาเดอะมอลคะ ทุกครั้งที่ไปจะเจอกริยาเดิมๆ ของพนักงานคนนี้ รบกวนอบรมด้วยนะคะ

 38. Korraya_tae says:

  เห็นด้วยค่ะเวลาเดินตามชอบใช้หางตามอง(อาจเป็นบางคน)

 39. Api says:

  สนใจ เฟรนไชน์ค่ะ รบกวนติดต่อที่เมล api143@hotmail.com ด้วยน่ะค่ะ ยิ่งเร็วเท่าไรยิ่งดีค่ะเพราะสนใจมากๆๆ

 40. Spotlight59 says:

  การจะเปิดศูยน์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่คะ แล้วต้องมีหลักค้ำประกันหรือเปล่าคะ ต้องทำอย่างไรบ้าง แนะนำให้ด้วยคะ สนใจจะมาเปิดศูนย์จำหน่ายที่กบินทร์บุรีคะ ตอบด้วยคะ ขอรายละเอียดคะเมล spotlight59@hotmail.com

 41. AA says:

  เรียนผู้บริหาร ORIENTAL PRINCESS สาขา ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน มีโอกาสได้เข้าไปซื้่อสินค้าค่ะ การบริการของพนักงานแย่มากค่ะ พอเห็นลูกค้าแต่งตัวธรรมดาแล้วทำไมต้องมองเหมือนดูถูก ทำให้เสียความรู้สึกมากค่ะ
  สินค้าของ ORIENTAL PRINCESS ใช้ดีค่ะ แต่การบริการของพนักงานแย่มาก ขอแนะนำนะคะ ถ้าอยากให้ลูกค้าประทับใจและอยากซื้อสินค้า ควรปรับปรุงพนักงานให้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นหน่อยนะคะ

 42. Zaa says:

  เห็นด้วยกับคุณ phung ค่ะ ว่าพนักงานสาขา บิ๊กซีลำพูน (บางคน) แย่มาก บริการไม่ไม่ดีเลย ชอบดูถูกลูกค้า เวลาเราถามก็ตอบแบบส่ง ๆ และเราเป็นคนฟังรู้เลยว่าน้องเค้าคิดยังไง เหมือนกับว่าเราเป็นคนโง่ ทุกท่านลองคิดดูนะว่าเราเสียเงินไปซื้อของ แต่เหมือนเราไปขอของเค้ามาใช้ฟรี ๆ
  ถ้าหากไปอีกก็จะดูชื่อของพนักงานคนนั้นแล้วมาแชร์กันว่ามีใครเจอมาบ้าง อีกอย่างเพื่อไม่ให้คนอื่นที่เค้าดี ๆ เดือดร้อนไปด้วย

  อยากให้ทางผู้จัดการสาขา พิจารณาและปรับปรุงด้วยนะคะ

 43. Bua-2009 says:

  สนใจ ไม่ทราบมีแฟนรชายหรือเปล่า ยังไง

 44. Ann 5112 says:

  การจะเปิดศูยน์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่คะ แล้วต้องมีหลักค้ำประกันหรือเปล่าคะ ต้องทำอย่างไรบ้าง แนะนำให้ด้วยคะ สนใจจะมาเปิดศูนย์จำหน่ายที่กบินทร์บุรีคะ ตอบด้วยคะ ขอรายละเอียดคะเมล ann.5112@hotmail.com

 45. papja says:

  สนใจอยากเปิดร้านค่ะรบกวบติดต่อกลับที่papwenjia@gmail.comด้วยนะคะ

 46. Miracle2553 says:

  พนักงานที่พิษณุโลกสาขาอาคารพาณิชย์ที่ชื่อวรรณา แย่มากสันดานไม่ดี มองหัวจรดเท้าเหมือนไม่ให้เกียติลูกค้า สินค้าคุนใช้ดีนะแต่พนักงานเลวถ้าไม่ปรับปรุงอย่างเด็ดขาดเชื่อว่าลูกค้าก็จะหายเพราะสันดานพนักงานค่ะ

 47. Ooy says:

  ลองเปลี่ยนมาใช้สาขาโลตัสดูค่ะ..โลตัสใกล้ๆทางแยกไปหนองคายอ่ะค่ะ..เคยเจอเหมือนกันค่ะสาขานี่ล่ะแต่บางคนน่ะค่ะ..ตอนนั้นเพื่อนแนะนำค่ะ..พอไปซื้อพนักงานไม่สนใจเลยสอบถามข้อมูลก็ไม่ค่อยได้เรื่องตอบไม่ค่อยได้..และไม่ค่อยอยากจะแนะนำสินค้าเลยถามคำตอบคำแล้วเดินหนีเฉยเลย..เหมือนจ้างมาขายจริงๆแต่ไม่ทราบข้อมูลของสินค้าเลย..เจอคนนึงแนะนำอน่างนึึง..พอไปเจออีกคนนึงแนะนำกันไปคนละทางเลย..เล่นเอาเรางงเลย..555..ทั้งที่คำถามเหมือนกัน…

 48. Aonrww says:

  สนใจ เปิด shop โอเรีนนทอล จำทำอย่างไรค่ะ

 49. Aonrww says:

  สนใจลงทุน เปิด shop โอเรียนทอล พริ้นเซส จะต้องทำอย่างไร

 50. Kps_00 says:

  ดิฉันก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ OP และใช้มาตลอด แต่เป็นจริงที่เดี๋ยวนี้พนักงานไม่ค่อยสุภาพ พอถามราคาก็ทำเฉย ไม่ค่อยต้อนรับ ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ควรปรับปรุงด่วนนะคะ ไม่งั้นคงจะเสียลูกค้าเยอะแน่ๆๆๆๆ รวมถึงลูกค้าแบบดิฉันด้วยคะ พนักงานที่เซ็นทรัลกาดสวนแ้ก้วคะ

 51. Cocot says:

  เรียน ผู้จัดการโอเรียนทอล สาขาบิ๊กซีเชียงราย
  ลูกค้าได้ซื้อของในสาสาขาบิ๊กซีเชียงราย พนักงานขายคนผอม ๆ แสดงกริยามารยาทที่ไม่ดีแก่ลูกค้ามาก ๆ ถามไรก็น่าจะตอบตามปกติ แต่พนักงานขายได้วางของแบบเสียงดังใส่ลูกค้า ดูซิว่าเหมาะสมหรือไม่ พนักงานแบบนี้ยังจะให้ทำงานต่ออยู่อีกหรือ (พนักงานขายลักษณะผอม ๆ ขายของวันที่ 24 ก.พ. 54)

 52. Gorilla_gangz says:

  สาขา ลีการ์เด้น หาดใหย่ เยี่ยมสุดคับ บริการดีมาก ถามทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้า ว่าบุกค้าส-าพผิวแบบไหน ใช้ตัวใหนดี โปรโมชั่นอะไร เค้าบอกหมด บริการหลังการขายกะดี โทถามลูกค้าเวลามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมา

 53. Nooplug says:

  อยากสมัครงานเปนพนักงานค่ะ

 54. Www Ronc says:

  เพิ่งจะเจอมาหยก ๆ สาขาโลตัสปราณบุรี บริการแย่มาก ๆ ในวันที่พี่สาวไปใช้บริการพี่สาวจะแต่งตัวดีเพราะเค้าทำงานบริษัทพูดจาดีมาก บริการดี แต่พอไปใช้บริการบ้างแต่งตัวบ้าน ๆ โห พูดจาแย่มากแถมทำท่าทางดูถูกประมาณว่าจะไม่มีเงินไปซื้อก็เลยตัดสินใจสมัครที่สาขาอื่น

 55. Tomnoinarak says:

  ลองรับพีซีที่เขาเป็นสาวประสองดูนะค่ะ เขามีวิธีพูดแตกต่างออกไป นี้แค่ข้อเสนอแนะนะค่ะ เพราะสินค้า ORIENTAL คนใช้เยอะ น่าจะบริการดีๆๆนะค่ะ

 56. Fear_1126 says:

  ตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อสินค้าของ OP แต่เห็นคอมเม้นมีแต่ด่าว่าพนักงานมารยาทแย่มาก เลยไม่ค่อยอยากซื้อละ

 57. ณัชชารีย์ ธนดีฐิติกาจญน์ says:

  พนักงานโอเรียนทอล ไม่สนใจลูกค้าเลย
  กริยาแย่ กระเเทกเสียงเสียงใส่ เลือกกลุ่มลูกค้า ที่เเต่ตัวดีๆ
  บริการห่วยแตก ไม่มีหางเสียง แย่ที่สุด มองคนที่ภายนอก
  ไปเจอมากับตัวเองที่ เซ็นทรันลาดพร้าว

 58. Nui_ann says:

  เรียนผู้บริหารโอเรนทอลด้วยนะคะ ขอความกรุณาอบรมพนักงานขายด้วยนะคะ บางสาขาก็บริการดีมาก แต่บางสาขาที่พบบ่อยมาก บริการไม่ดีเลยค่ะ ดูถูกลูกค้าที่มาซื้อ

 59. Spicy_tuck says:

  อยากเป็นพนักงานค่ะ สาขาที่จังหวัดเลยนะค่ะ
  spicy_tuck@hotmail.com

 60. Pockyping says:

  พนักงานที่สาขาฟิว รังสิต กับบิ๊กซี สี่มุมเมือง บริการแย่มาก แต่งตัวธรรมดาเข้าไปพูดแบบไม่เต็มใจมองหัวจรดเท้าเลย เดินดูของก้อไม่ได้ เดินตามกอดอกใส่ ไม่ค่อยสนในลุกค้า

 61. Tttttttt says:

  วันนี้ตั้งใจไปซื้อโอเรียลทอล แต่พนักงานขอบัตรประชาชนพร้อมบัตรโอเรียลทอล
  ซึ่งปกติก็ใช้บัตรโอเรียลทอลเพียงบัตรเดียวซื้อนะคะ ทำไมสาขานี้ยุ่งยากยิ่งกว่า
  ซื้อตั๋วเครื่องบินอีกอ่ะ งงเลย เป็นลูกค้ามาตั้งนานเพิ่งเจอ เลยไม่ซื้อแล้วล่ะ
  ไม่ประทับใจอย่างแรง

 62. Cherre_2012 says:

  ที่สุราษรฏ์ พนักงานบริการดี ทั้ง 2 ที่ เลยค่ะ น่ารักด้วย สวยด้วย

 63. Poyzazeed says:

  พนักงานสาขาบิ๊กซีระยอง บริการแย่มาก คนสูงๆ หุ่นดีๆหน่อยอะค่ะ ไม่แนะนำลูกค้าเรย ถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบ มองด้วยสายตาไม่ดี ผลิตภัณฑ์ใช้ดีนะคะ แต่ถ้าพนักงานบริการไม่ประทับใจก๊ไม่อยากจะใช้แร้วอะคะ ดิฉันก๊ซื้อเยอะ 3000 ขึ้นต่อครั้ง เห๊นด้วยกะโฟส์ตด้านล่าง ทางบริษัทน่าจะสอนการเป๊นพนักงานขายที่ดี อบรมให้มากกว่านี้ บางครั้งเรื่องพวกนี้ก๊เป๊นสิ่งสำคัญสำหรับการตลาดนะคะ ว่าจะเปลี่ยนแบนด์หันไปใช้อย่างอื่นแร้วค่ะ (แย่สุดๆ)

 64. Kh-wu says:

  มีงานว่างไหมค่ะอยากทำงานในช่วงเสาร์ อาทิตย์ อยากหารายได้ระหว่างเรียนค่ะ ถ้ามีติดต่อ 0835817568 ค่ะ

 65. Chom says:

  สอบถามการเปิด Oriental Princess ค่ะ สามารถติดต่อได้ท่ีไหนค่ะ อยากไปเปิดต่างจังหวัดค่ะ

 66. Manutsanun_p says:

  ใคร่ยังไม่ได้ลองใช้ โอเรียนทอล รีบเข้าน่ะ เพราะผู้หญิงอย่างหยุดสวย

 67. orawan says:

  เวลาไปชื้อของทำไมพนักงานขายต้องมองเราที่การแต่งตัว
  ถ้าไม่มีเงินคงไม่กล้าเข้าไปในร้านหรอกค่ะ
  ถ้าสินค้าดี แต่ พนักงานบริการแย่ ก็อาจจะเสียลูกค้าเป็นพันๆคนได้นะคะ

 68. สนใจรายละเอียดแฟรนไชส์ ลงทุนเท่าไหร่ค่ะ คืออยากเปิดร้านที่ประเทศมาเลเซียนะค่ะ

 69. Ann2002 says:

  อยากให้พพนักงานปรับปรุงตัวเองในการพูดจากับลูกค้าควรสนใจลูกค้าให้มากขอบอกนะถ้าไม่มีลูกค้าอย่างเราๆๆ คุณจะมีงานทำไหม

 70. Manutsanun_p says:

  พนักงานที่โรบินสัน ศรีราชา น่ารักทุกคนเลย ดูแลได้ดีม๊ากมาก
  ลองไปใช้บริการดูน่ะ หรือ โทรถามยังมีบริการเลย
  ขอบอกว่าน่ารักอ่ะ

 71. Kawnpason@hotmil.com says:

  ดิฉันผ่านงานขายมาบ้างดิฉันอยากเป็นพนักงานสาขาชุมพรอยากทราบว่าจะต้องสมัครอย่างไรบ้างค่ะ

 72. G-carawel says:

  เรียนผู้บริหาร..หรือหัวหน้าพนักงานขายค่ะพนักงานขายที่ห้าง big c บ้านโป่งชื่อฟาง หรือ tiyajan ค่ะ..ช่วยอบรมพนักงานด้วยนะค่ะว่าเรื่องส่วนตัวเอาปรกับงานส่ง sms ด่าว่าทั้งวันไม่ทราบว่าทางบริษัทปล่อยให้พนักงานใช้โทรศัพเพื่อก่อกวนได้ยังไงค่ะ…..หรือสาขาบ้านโป่งไม่แข้มงวดหรอค่ะพนักงานชื่อทิยาจันทร์ถึงมีเวลาว่างที่ใช้โทรศัพด่าว่าคนิอื่นได้ทั้งวันเรื่องมาจากการแย่งผู้ชายกันค่ะพนักงานของคุณ….ใช้ถ้อยคำหยาบคายมากแล้วส่ง sms face book ทั้งวันเลยค่ะ….ช่วยพิจรณาด้วยค่ะเพราะตอนนี้เพื่อนๆ รวมทั้งตัวดิฉันไม่มีใครอยากใช้สินค้าของคุณแล้วค่ะเพราะเกลียดพนักงานชื่อ ฟาง หรือ ทิยาจันทร์ค่ะหากได้อ่านช่วยพิจรณาด้วยค่ะขอบคุณถ้ากากพนักงงานคนนี้ออกก็อาจจะกลับมาใช้เหมือนเดิมค่ะ..ขอบคุณค่ะที่ช่วยพิจรณาให้

 73. Maimeejakin says:

  พนักงานของคุณชื่อ ทิยาจันทร์ big c บ้านโป่งมีมารยาทเลวมากค่ะลูกค้ามาซื้อของไม่สนใจเล่นแต่โทรศัพมือถือไม่ทราบว่าถ้าอยากเล่นเฟสทำไมไม่ลาออกไปเลยค่ะ..จะได้ไม่ต้องมาใส่อารมกับลูกค้า..หากยังไม่ตักเตือนจะเลิกซื้อสินค้านะค่ะ

 74. Warrinegirls says:

  พนักงานขายของคุณที่ big c บ้านโป่ง..ทำไมมารยาทเลวมากๆๆค่ะชื่อ ทิยาจันทร์ค่ะ เล่นแต่โทรศัพไม่ทราบว่านโยบายของบริษัทไม่ตักเตือนหรอค่ะจะได้เลิกใช้สิค้าค่ะ พูดก็ไม่เพราะ..หน้าบึ้งตลอดเวลา ไม่สนใจลูกค้าด้วยค่ะ

 75. G-carawel says:

  ใช่พนักงานที่บิ้ก ซี บ้านโป่งฏเลวไม่แพ้กันชื่อ ฟาง ทิยาจันทร์ค่ะ เลวมาก…..

 76. Pakdeejink says:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากสมัครเป็นพนักงานขายจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ กรุณาติดต่อ pakdeejink@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

 77. Malinee_ab says:

  พนักงานขายที่บิ๊กซีหาดใหญ่ น่ารักทุกคน บริการดีเยี่ยม

 78. Tom_pratan says:

  อยากเป็นพนักงานค่ะต้องทำอย่างไรค่ะ
  tom_pratan@hotmail.com

 79. Nat_wun says:

  สนใจรายละเอียดแฟรนไชส์ครับ nat_wun@hotmail.com

 80. Nat_wun says:

  ขอรายละเอียดแฟรนไชส์ครับ ขอบคุณครับ
  nat_wun@hotmail.com

 81. chaipun.sweetheart@hotmail.com says:

  ต้องการทราบรายละเอียดแฟรนไชส์ค่ะ สนใจมาก

 82. Airry says:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากสมัครเป็นพนักงานขายจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ กรุณาติดต่อ airry-pot@hotmail.com นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 83. Ggser says:

  ซื้อสินค้าบำรุงผิวหน้าในจังหวัดเดียวกันแต่ต่างสถานที่ชิ้นที่ 2 ลด 50% แต่ได้รับของแถมที่เดียวทั้งที่ซื้อเกือบ2000บาทเท่ากัน…สงสัยจ๊ะ

 84. Vachrapon17 says:

  พนักงานที่ห้างสิริบรรณ สาขาจังหวัดตรังไม่ค่อยสนใจดูแลลูกค้าเลย เห็นว่าเป็นเด็กยิ่งไม่สนใจ ไม่แนะนำสินค้าอะไรเลย เด็กก็มีปัญญาจ่ายเหมือนกันนะคะ โปรดพิจรณาด้วยค่ะ

 85. Cake Dee says:

  พนักงานออเรนทอลเป็นเหมือนกันทุกสาขาเลยใช่ไหมค่ะเรื่องบริการแย่ พูดจาไม่ดี ไม่สนใจลูกค้า ดิฉันไปเจอกะตัวเองหลายสาขามาก ตอนแรกก็นึกว่าเป็นแค่ที่สาขาโลตัสสระบุรี พอไปที่big c อยุธยา และโลตัสอยุธยา ก็เจอแบบเดียวกัน อยากรู้จังเลยว่าที่ออเรนทอลเค้าฝึกพนักงานขายให้ขายของแบบนี้ทุกสาขาเลยหรือค่ะ ส่วนตัวชอบใช้ออเรนทอลนะแต่เจอปัญหาเรื่องพนักงานก็เริ่มไม่อยากใช้แล้วล่ะ(เราไปซื้อนะ…ไม่ได้ไปขอมัน)

 86. Cake Dee says:

  เราเลิกใช้แล้วออเรนทอล…ก็เพราะพนักงาน…ยี่ห้ออื่นดีกว่าบริการก็ดี

 87. Pun-pun says:

  ขอนแก่นพนักงานแย่ทุกสาขา ชอบอยู่หลังร้าน โม้กันค่ะ

 88. Punwalee_som says:

  อยากสมัครเป็นพนักงาน ต้องทำไงบ้างค่ะ

 89. kitty says:

  พนักงานที่แฟรี่ขอนแก่นบริการโครตทราม..พูดไม่เพราะน่าตาก็ไม่ได้….ปากเสียดูถูกลูกค้า…

 90. Ealkana2527 says:

  พนักงานชื่อ ตาล ที่สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บริการดีมากๆพูดจาดีมาก
  ชอบเข้าไปใช้บริการที่นี่ค่ะ

 91. Piyapat_som says:

  รบกวนข้อ อีเมล์ ฝ่ายการตลาดท่านใด ก็ได้ ขอบคุณค่ะ

 92. Mhong2005 says:

  นำบัตรซื้อของเป็นบัตรพี่สาวมาใช้(คือร่วมกันสั่ง)เพราะอยู่ใกล้แหล่งซื้อจะเข้าไปในการแก้ไขบัตร จะเปลี่ยนป็นชื่อของตัวเองก็ไม่ได้เพราะพนักงานถามชื่อของผู้เป็นเจ้าของบัตร (เกิดอาการรำคาญ) ทำอย่างไรกรุณาโทร0846588580 ขอบคุณค่ะ

 93. Mhong2005 says:

  นำบัตรซื้อของเป็นบัตรพี่สาวมาใช้(คือร่วมกันสั่ง)เพราะอยู่ใกล้แหล่งซื้อจะเข้าไปในการแก้ไขบัตร จะเปลี่ยนป็นชื่อของตัวเองก็ไม่ได้เพราะพนักงานถามชื่อของผู้เป็นเจ้าของบัตร (เกิดอาการรำคาญ) ทำอย่างไรกรุณาโทร0846588580 ขอบคุณค่ะ

 94. Sorn17 says:

  อยากทราบรายละเอียดเฟรนชายค่ะ ติดต่อ sorn17@hotmail.com

 95. Janyapron2222 says:

  หน้าแห้งจะใช้ตัวไหนค่ะและอยากใช้เซรั่มด้วยแนะนำด้วยค่ะ

 96. Pizzacheet says:

  พนักงานที่big cนครปฐมก้อเหมือนกันค่ะมองตั้งแต่หัวจรดเท้า ไม่ค่อยสนใจลุกค้า คนไหนดูมีเงินก้อพูดดีด้วย น่าส่งไปอบรบมารยาทในการบริการค่ะ

 97. Kung says:

  พนักงานเขามองที่การแต่งตัวจริงๆ ค่ะ ดิฉันชอบใส่รองรองเท้าแตะ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น สบายๆ ก็ไม่สนใจเหมือนกัน สิ่งที่คุณเห็นมันก็แค่ภายนอกนะค่ะ ปัจจุบันคนมีกะตังค์เขาชอบใส่แบบสบายๆ นะค่ะ แต่คุณรู้มั้ยเขานั่งรถอะไร Benz และ BMW 7 Series รู้จักมั๊ย !!

 98. Monea_019 says:

  ใช่ๆๆเห็นด้วย พนักงานสาขาโลตัสปิ่นเกล้าแย่มาก
  ทำเป้นดึงหน้า อี…สวยจะไม่ว่าเลย
  แต่สาขา พาต้าดีจิงค่ะ ฟันธง

 99. Kuyzaza_019 says:

  เลิกใช้ซะดีมั้ง

 100. Kuyzaza_019 says:

  เลิกใช้ซะดีมั้ง

 101. Meawcoffee says:

  สมัครสมาชิกเว็บไซด์ไม่ได้เลยเป็นเพราะอารัยไม่ทราบคะ ยากมากกกก

 102. aey888 says:

  อ่านๆ เห็นคอมเม้นท์ พนักงานกันมาก ก็เห็นใจพนักงานค่ะ เพราะเหนื่อยขายดี สินค้ามาอันดับ 1 ที่สนใจ ส่วนมากจะ เลือกดูเอง สงสัยก็จะถามพนักงาน อยากได้กะซื้อ ไม่ต้องบรรยายเลยไม่ซีเรีย กับการบริการ อยากจะบอกว่า สินค้าดีมากค่ะ ถูกกะ ผิวคนไทย

 103. Pwz-zxev says:

  ผมว่า สาขา big cเชียงใหม่ สาขาดอนจั่นอ่ะครับ
  ดีมาก บริการหลังการขอยก็ดี ไปที่ชื้อมาหลายเซ็ตเหมือนกัน

 104. Hellotikky says:

  บริการยอดแย่ แต่ตัวอยู่บ้านไปมองตั้งแต่หัวจรดตีนนนนน

 105. Thipugson says:

  พนักงานที่ห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ คนผิวสีคล้ำๆค่ะ ดิฉันไม่ได้ถามชื่อเค้าหรอก บริการได้ห่วยยจิงๆ ทำสีหน้าแบบไม่แคร์ลูกค้าเลย ถ้าไม่อยากทำงานบริการก้อให้เค้าอยู่บ้านไปเถอะค่ะ พูดจากับลูกค้านะสายตาsheแบบลูกค้าอยู่นอกสายตามากก…เห็นแล้วไม่ประทับใจเลย…

  ปล.แต่คนผิวขาวบริการดี พูดจาดี

 106. น้องใหม่ says:

  เวลาไปซื้อของพนักงานไม่ค่อยแนะนำสิ้นค้าเลย เราก็อย่างรู้อขมูลบ้างจะได้เลือกใ่ถูกนะ เลยเสียเวลาเลือกนานเลยกว่าจะได้เราก็รู้ว่าพนักงานเริ่มเซ็งเราก็เซ็งนะ (บิ๊กซีสุขสวัสดิ์) สามแยกพระประแดง ยอดแต้มก็ไม่บอก แรกอะไรได้บ้างก็ไม่บอก

 107. Praewrylovepiyapon says:

  ดิฉันไปสมัครขายโอเรียนทอลด้วยใจที่ดิฉันรักงานทางด้านนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันมีความสามารถมากกว่าคนที่ได้เปนพนักงานอีกแต่เค้าบอกว่าส่วนสูงฉันไม่ได้แต่ที่ดิฉันเหนพนักงานที่สูงหน้าตาไม่ได้เรื่องไม่น่าซื้อสินค้าแถมมีบางคนเตี้ยแต่ก้อได้ทำงานอีกเอามาตรฐานไหนมาตัดสินหรอคะว่าทำงานไม่ได้ที่เตี้ยอ่ะค่ะฉันมั่นใจเกิน100ว่าดีฉันสวย!!!เพียงแต่ไม่มีโอกาสเพราะการที่จำกัดมาตรฐานแบบนี้มันทำให้ปิดโอกาสคนเค้าที่มีความสามารถในการทำงานค่ะเลยอยากให้องค์กรมองทัศนคติใหม่ในการเลือกพนักงานเข้าทำงานดิฉันชอบผลิตภัณนี้มากๆๆๆแต่ดิฉันได้การต้อนรับที่ไม่ดีจากบริษัทดิฉันก้อคงต้องมองผลิตภัณนี้ในอีกทางเสียแล้ว เพราะลูกค้าส่วนมากเวลามาซื้อเครื่องสำอางค์เค้าไม่ได้มองส่วนสูงหรือความสวยของพนักงานหรอกเค้ามองที่การบริการของพนักงานและบริการที่ประทับต่อพนักงานและสินค้าส่วนมากก้อบริการแย่ควรมาปรับปรุงเรื่องนี้มากกว่ามานั่งมีข้อจำกัดในการรับบุคลากร ขอบคุนค่ะ ปล.จากผู้มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาส

 108. Praewrylovepiyapon says:

  อีกอย่างหัดเข้ามาอ่านซะ!!บ้างนะไม่ใช่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่อีกหน่อยมีเครื่องสำอางค์ที่ดีพนักงานมีคุณภาพกว่าแล้วจะอยู่ไม่ได้!!!
  จะหาว่าไม่เตือน!!!!

 109. สมาชิก says:

  พนักงานขาย สาขาซีคอน คนที่หน้าตาแขกๆ (ปากหนา ตาโต ผมตรง)
  นิสัยแย่มากๆๆๆค่ะ พูดจาไม่ไดกับลูกค้า หลายท่าน และตะคอกด้วย
  ช่วยจัดการด่วนค่ะ และขอให้เรื่องนี้ ถึง..P..เจ้าของบริษัท ด้วยนะคะ

 110. Job_1892 says:

  อยากรู้ว่าพนักงาน เป็นผู้หญิงทั้งหมดใช่ป่าวครับ หรือว่ามีสาวประเภท 2 ทำได้ด้วย

 111. AOI_ says:

  อยากให้มีสเปร์ยฉีดสิวที่แผ่นหลัง สำหรับท่านที่มีปัญหาสิวที่แผ่นหลังค่ะ
  มีพักหนึ่งแล้วตอนนี้ไม่มีแล้ว เลิกผลิตแล้วหรือยังค่ะ

 112. Ggggkkk says:

  พนักงานขายสาขาบื๊กซีพังงาบริการดีมากๆประทับใจมาก ถามอะไรก็ตอบได้หมด บอกโปรโมชั่น บอกแต้มทุกครั้ง เป็นไปได้อยากไปซื้อทุกวันเลย

 113. Narakha says:

  ดิฉันเป็นพนักงานขายOPมาประมาณ 5 ปีแล้ว จากที่ได้อ่านโพสต์มาทั้งหมดดิฉันก็เข้าใจนะค่ะ ทั้งลูกค้าและพนักงาน เพราะในการทำงานบางครั้งเราก็ไม่สามารถแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ บางครั้งเราเครียดๆเราก็บริการลูกค้าไม่ค่อยดี แต่พอมานึกดูอีกทีเอ๊ะลูกค้าก้อไม่ได้ผิดอะไรนี่หว่าแล้วเราจะไปใส่อารมณ์กับเค้าทำไม แต่บางครั้งเราก็บริการดีมากๆนะคะจนลูกค้าชมหลายคนแล้ว…อิอิ เป็นไปได้เราก็อยากบริการดีๆทุกครั้งนะคะ เราก็อยากได้ยอดเหมือนกัน อยากให้ลูกค้าชมมากกว่าด่าเหมือนกัน แต่บางครั้งเจอลูกค้าที่ทำกิริยาไม่ดีใส่เราก่อนก็ทำให้เราอารมณ์ไม่ดีได้เหมือนกัน แต่ดิฉันก็เข้าใจนะคะว่ายังไงพนักงานขายก็ผิดอยู่วันยังค่ำเพราะหน้าที่ของเค้าคือให้บริการถ้าเค้าไม่บริการแสดงว่าละเลยหน้าที่แล้วจะมาทำงานแบบนี้ทำไม เป็นพนักงานขายควรจะท่องคำว่า ลูกค้าคือพระเจ้า ไว้นะคะเพราะยังไงเค้าก็คือคนที่เอาตังมาให้เราถ้าไม่มีเค้าเราก็ไม่มีตังนะคะ ยังไงดิฉันก็ขอเป็นตัวแทนพนักงานขายทุกคนที่เคยทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจ ต้องขอโทษด้วยนะคะ โอเรียนทอลมีหลายสาขาถ้าไม่ประทับใจสาขาไหนไปสาขาอื่นก็ได้นะคะ เพราะพนักงานที่บริการดีๆก็มีเยอะนะคะ(อย่างดิฉัน..อิอิ)

 114. Narakha says:

  น่าเห็นใจจังเลยนะคะ รู้มั้ยคะว่าดิฉันเองก็กว่าจะได้ทำงานนี้ต้องสมัครตั้งสองรอบแน่ะ เพราะดิฉันก็ไม่สูงเหมือนกัน รอบสองสงสัยคนขาดเยอะเค้าเลยรับ ดิฉันเข้าใจและก็เสียดายคุณนะคะ แต่อย่าเสียใจไปเลยค่ะ งานนี้ไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดหรอกค่ะ เงินเดือนก็น้อยยิ่งทำนานเงินเดือนยิ่งน้อยลงมีที่ไหนค่ะ แต่ก็ต้องทนทำเพราะมีภาระเยอะและก็กลัวการเปลี่ยนงานด้วยค่ะกลัวว่าจะไม่ดีกว่าที่เก่า

 115. Anan_ff says:

  พนักงานสาขา ลำพูน มัวแต่คุยโทรศัพท์ ไม่สนใจขายของ

 116. ลูกค้า says:

  ซื้อสินค้าOriental princessสาขาโลตัสถลางได้สินค้าหมดอายุ

 117. Love_good2531 says:

  พนักงานทำตัวแย่ขนาดนี้ แล้วจะกล้าเข้าได้ยังไง สาดดดดดดดดดดดดด

 118. bbb says:

  สาขาสำโรงที่สมุทรปราการณ์ก็โครตเลวคูณ1000เท่าเลยแม่งโกงเงินน่าด้านๆมีอย่างที่ไหนคิดเงินลูกค่าเเม่ง….คุยโทรศัพในเวลางานแล้วแจ้งยอดเงินที่เราต้องจ่ายเป็น350ทั้งๆที่ในบิลใบเสร็จไม่ถึงแล้วก็ทิ้งลูกค้าหน้าเคาร์เตอร์เดิน….ไปไหนไม่รู้จนเราต้องมาทวงใบเสร็จพอดูใบเสร็จแล้วถึงรู้ว่าพนักงานที่คิดเงินเราผิดและทำผิดกดบริษัทรโดยการคุยโทรศัพท์ในหน้าที่เนี่ยมันไม่มีความรับผิดชอบมากๆมันพูดว่าก็ไม่รู้อะคะนึกว่าให้ครบเลยไม่ได้นับมันใช้คำว่านึกคะนึกขอถามทางบริษัทรหน่อยนะคะก่อนที่ท่านจะจ้างคนสักคนมาทำงานคุณมีการอบรมพนักงานมาบ้างรึเปล่าคะคุณคิดภาพตามนะพนักงานคุณมือหนึ่งถือโทรศัพอีกมือคิดตังแล้วมันจะเอามือไหนนับเงินหลายลอบมากคะที่พนักงานสาขานี้บริการเหมือนคนไม่มีการศึกษาพนักงานชื่อ จงรัก เสนาคำ รหัสพนักงาน 006288 สาขาสำโรงสมุทรปราการเราเสียความรู้สึกมากที่พนักงานของคุณทำพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งดิฉันและเพื่อนๆรวมทั้งคนที่รู้จักคงไม่อยากใช้บริการของท่านอีกต่อไป

 119. Mhg says:

  สาขาสิริบรรณ ตรัง พนักงานบริการได้แย่มาก
  มองลูกค้าที่การแต่งกาย
  ไม่ดูแลลูกค้า
  อย่างที่คอมเม้นข้างล่างบอกมา
  ถ้าลูกค้าไม่มีเงินก็คงไม่เข้าไปซื้อ
  อยากให้ผู้บริหารจัดการเรื่องนี้หน่อย
  อย่ามองว่าเป็นการกลั่นแกล้งพนักงาน
  เพราะถ้าพนักงานไม่แย่จริงๆ
  คงไม่มีลูกค้าคนไหนยอมเสียเวลามาโพสต์เรื่องแบบนี้หรอก

 120. Whanjeab_za says:

  ขอแจ้งให้ผู้จัดการสาขาโสตัสหาดใหญ่ช่วยอบรมพนักงานหน่อยนะค่ะ เห็นว่าหนูเด็กเลยบริการไม่ดี หนูก็ไปลูกค้าคนนึ่งเหมือนกัน ทำไมพนักงานถ้าไม่บริการให้ลูกค้าอยู่ในระดับเดียวกันไม่แยกเด็กและผู้ใหญ่ ถ้าไม่อบรมให้พนักงานบริการดีกว่านี้ คุณอาจจะเสียลูกค้าไปอีกหลายท่านเลยนะค่ะ

 121. Chaynoi_ae1990 says:

  เวลาไปซื้อพนักงาน ชอบพูดจาไม่ดี หน้าไม่ยิ้มต้อนรับ ชอบมองเหมือนดูถูก เวลามาเปลี่ยนสินค้าไม่แสดงความรับผิดชอบ ชอบคิดว่าลูกค้าสั่งสินค้าผิดเอง และสินค้าชอบไม่มีเวลาลด15% ชอบกักสินค้าให้คนกันเองอะ อยากให้มีตรวจสอบหน่อยอะ สาขาโลตัสโคราช

 122. Mj says:

  หากเกิดกรณีนี้หรือเจออีกแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลห้างเลยค่ะ แล้วเคาจะแจ้งเรื่องนี้ให้บริษัททราบและน่าจะโดนออกแน่นอนค่ะ แค่ด่ามันที่เค้าเตอร์ไมม่พอหรอกค่ะ มันไม่สะถกสะท้านหรอกพวกนี้ต้องเล่นจนมันอยู่ไม่ได้เลยค่ะ

 123. Nice_deesai says:

  พนักงานสาขาบิ๊กซีนวนคร ชอบจับกลุ่มคุยกัน.นินทาลูกค้าและไม่เคยอยู่ร้านหายไปนานมากๆไม่ยิ้มแย้มคุยแต่โทรศัพท์ลูกค้าต่อคิวซื้อของก็ไม่สนใจ

 124. Yu says:

  เหมือนกันค่ะสาขาบิ๊กซึนวนคร.ขายของไม่เป็นผมว่าไม่สนใจมากกว่าเอาแต่คุยกับผู้ชาย.เลือกลูกค้ารู้สึกจะผอมหน้าตาจีนๆได้ยินเพื่อนเรียกว่า เมอะไรเนี่ยผมยืนรอแฟนซื้อของตั้งนาน.ไม่คิดเงินสักที.รับมาทำงานทำไม

 125. Weerada 34 says:

  ขอฝากถึงผู้บริหาร Oriental Princess ดิฉันเป็นลูกค้าที่ซื้อแบรนนี้บ่อยและทุกแบรน คือว่าแบบมีเงินซื้อน่ะ วันนั้นเข้าไปที่สาขาพิจิตรเจอพนักงานห่วยพุดจาไม่ดีอยู่คนสองคน ในส่วนตัวไม่ได้เป็นสมาชิกเมมเบอร์กับเค้าหรอก ก่อนหน้านี้ซื้ออายไลเนอร์ไปที่Bkk ซึ่งต่างสาขาน่ะ เลยจำราคาไม่ได้และสงสัยว่ามีส่วนลดรึเปล่าซึ่งไม่แน่ใจที่ได้ซื้อไปก่อนหน้านี้หลายเดือน แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกในส่วน Discount แต่นังพนักงานชั้นต่ำกลับพูดว่า’ถ้าไม่มีบัตร ที่ไหนก็เหมือนกัน ลดไม่ได้หรอก’โธ!!คุณพนักงานดิฉันไม่ได้ซีเรียสเลยกับแค่ส่วนลด ..ก็แค่อยากจะได้คำแนะนำ และสีน่าท่าทาง ที่ดี ที่เป็นมิตร คำพูดที่ไม่เป็นชนชั้นต่ำเชื่องนั้น..พูดจาตะคอกซะขนาดนั้นไม่น่าล่ะ ถึงสมคำร่ำลือ!! ทั้งน่าตาก็งั้นงั้น คำพูดจายังต่ำอีก ไม่รู้มาทำงาน Service ได้ยังไงกัน Mind Service น่ะ รู้จักมั้ย ห่วยจัง!! คงเป็นสันดานที่ใช้มานาน.

 126. บีบี says:

  สวัสดีคะ ดิฉันเป็นลูกค้าสาขาเซ็นทรัลพระราม 3 มาหลายปีบริการก็ดีนะคะ
  สินค้าก็ดี แต่เมื่อวัน จันทร์ที่ 4 มี.ค. เวลา 17.00ไปซื้อสินค้า น่าจะเป็นพนักงานใหม่ 2 คนผมหยิกและผมธรรมดา พนักงานบริการไม่ดีเลย เค้ามองลูกค้าที่การแต่งตัวจริง ๆ และนินทาลูกค้าระยะใกล้ แล้วหัวเราะกัน เห็นแล้วโฮ.พึ่งเคยเจอ ต่อไปนี้ส่งผ่านเครือข่าย Social Network ลูกค้าที่ใช้สินค้าให้หมด เลิกใช้ไปเลย ยี่ห้ออื่นก็เยอะ ระวังด้วยนะคร้า เพราะลูกค้าคือพระเจ้า
  ถ้ายังบริการยังห่วยแบบนีี้ ฉันและเพื่อนๆ คงไม่เข้าไปเหยียบคะ…..

 127. กระปุกน้ำ says:

  มีคนแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของออเรนทอล มานำเสนอโปรแกรมนวดหน้า โดยมีเอกสารประกอบครบเซต จาก 12000 บาท ลดเหลือ 399 บาท โดยให้สามารถไปนวดหน้า ได้ในช่วงเวลา 6 เดือน ที่โลตัส เอกซ์ตร้า พิษโลก โดยเดินตระเวนตามมหาลัย ไม่ทราบว่าโปรแกรมนี้มีจริงหรือเปล่า เนื่องจากดิฉันก็เป็นสมาชิกของออเรนทอลคนหนึ่งเหมือนกัน ไม่อยากให้บริษัทเสียชื่อเสียงค่ะ

 128. Rew says:

  พนักงานสาขาโลตัสระยองบริการแย่มากๆสถานที่ก็แคบ ทุกครั้งที่ไปซื้อต้องอารมณ์เสียตลอด ไม่ดูแลลูกค้าทั้งที่พนักงานก็เดินแทบจะชนกันตายลูกค้าในร้านมีไม่กี่คน ไม่ให้ความสำคัญ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่เข้า แต่หลายครั้งก็ลองเข้าไป เผื่อจะเปลี่ยนแปลงแต่ก็เหมือนเดิม ช่วยๆปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างก็ดีนะ ให้ความสำคัญกับลูกค้าบ้าง ถ้าเค้าไม่มีตังเค้าคงไม่เข้าไปในร้านหรอก

 129. Hea_egg says:

  สอบถามการเปิด Oriental Princess ลงทุนเท่าไหร่ขอรายละเอียดหน่อยคับ hea_egg@hotmail.com

 130. Sawram_53 says:

  ใช้ดีซื้อบ่อย

 131. Sing555 says:

  พนักงานที่ชื่อ ฟาง อยู่บิ๊กซี บ้านโป่งไม่มีมารยาท เลวมากไม่ทราบว่าผู้บริหารสาขาเคยเน้นเรื่อง มารยาทหรือปล่าว ดิฉันเข้ามาอ่อน คอมเม้นท์แล้วแสดงว่าพนักงานคนนี้คงมารยาทเลวจริงๆๆๆ แต่ทางบริษัท ก้อไม่ได้ใส่ใจอะไรเลย ผุ้บริหาร สนใจแต่ยอดขายอย่างเดียวหรือปล่าว ให้หันมามองถึงความใส่ใจลูกค้าด้วยนะคะ ถ้ามีพนักงานแบบนี้อยู่ต่อไป การพูดกันแบบปากต่อปาก ลูกค้าก้อจะหมดความเชื่อถือ สินค้าดีและพนักงานมารยาท ทราม!!!!! ก้อคงไม่ไหวคะ

 132. poydka says:

  ที่โลตัสสมุทรสงคราม พนักงานบริการดีทุกคนเลยนะคะ รู้สึกจะมี 3-4คน ขนาดเราเข้าไปแบบ บ้านๆมาก แต่จะรีบเข้ามาทักทายแนะนำแบบเป็นกันเองพูดเพราะอ่ะ เราเขินเลย ขนาดของที่เราต้องการที่ชั้นวางมันไม่มี พนักงานอีกคนจะรีบไปเอาของที่สต็อกมาให้เลยอ่ะ แบบว่าไกลมาก เข้าไปทีไรก็ปลื้มทุกที

 133. Boo says:

  กำลังจะไปซื้อสินค้า แต่พอมาอ่านความเห็น โอ้ ส่วนใหญ่มีแต่พนักงานบริการไม่ดีเลย จะไปอุดหนุนดีไหมเนี่ย

 134. angkarin says:

  ปกติดิฉันใช้ครีมบาชิ แล้วรู้สึกว่ามันแรงไป จึงเปลี่ยนมาใช้ ครีมบำรุงของ ออเรนทอล แต่จะบอกไห้เลยนะค่ะ การบริการของบริษัทนี้แย่มาก ที่เชียงใหม่ ไปทุกสาขาที่ยุในห้าง ล้วนแต่ไม่มีมารยาททั้งนั้น มองลูกค้าแบบหัวจรดเท้า มองแบบคนไม่มีเงิน เวลาถามทีตอบแบบไม่พอใจ ตาขวางใส่ แล้วเวลามีโปรโมชั่น ก็ไม่ขายสินค้าตามโปร หลอกไห้ซื้อสินค้าอื่นเพิ่มเพื่อสิทธิพิเศษผลิตภัณแต่ละตัวใช้ดีน่ะค่ะ ดิฉันเลยอยากทราบว่าทำไมทางบริษัทถึงไม่อบรมพนักงานบ้างเลย ถ้าคุณไม่มีลูกค้าคุณจะขายสินค้าได้ไหม ถึงดิฉันไม่ซื้อก็ไม่มีคนอื่นซื้อหรอกค่ะถ้าเป็นแบบนี้ กรุณาบริการลูกค้าด้วยกริยามารยาทที่ดีด้วยนะค่ะ ฝากทางบริษัทแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะค่ะ

 135. angkarin says:

  ที่นี่เราก้อโดนมานะ โกหกหน้าด้านๆ

 136. Fahsai Phomsiriyar says:

  ชอบครีมอาบน้ำมีเกลือขัดผิวนิ่มมาก เปนชุดๆๆเลยหอมมากน่าหลงใหลสุดๆๆๆ

Please, feel free to post your own comment

* these are required fields


Twitter Facebook You tube You tube You tube Line
ไอเดีย SMEs | อาชีพเสริม | งานประดิษฐ์ | สูตรอาหาร | ทำเลค้าขาย | สนใจโฆษณา | ข้อตกลงและเงื่อนไข |
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaismefranchise.com

Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com