Article written

 • on 19.01.2010
 • at 11:38 AM
 • by admin
 • 53,642 views
 • 16 Comments

มาปลูกดอกดาวเรือง กันมั๊ย..

เงินลงทุน :   ครั้งแรกประมาณ  15,000 บาท ขึ้นไป / ไร่ ( ไม่รวมค่าที่ดิน )   (เมล็ดดาวเรืองราคา 0.80 – 1 บาท/เมล็ด  ใช้ปลูก 8,000 กว่าเมล็ด/ไร่)
รายได้ :   ประมาณ 24,000 บาท ขึ้นไป/ไร่/รุ่น
วัสดุ/อุปกรณ์ :   กระบะเพาะ  จอบ  เสียม  เครื่องฉีดพ่นยาฆ่าแมลง  ปุ๋ย  บัวรดน้ำ
แหล่งจำหน่ายเมล็ดดาวเรือง :   ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร้านขายสินค้าเกษตร
วิธีดำเนินการ :   ดาวเรืองมีหลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับปลูกเพื่อตัดดอกไปจำหน่าย ได้แก่ พันธุ์ซอฟเวอร์เรน ทอรีดอร์ และดับเบิ้ล-อีเกิ้ล ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 8.5-10 เซนติเมตร

Marigold01

การขยายพันธุ์ :
ทำได้โดยการใช้เมล็ดและการปักชำ แต่วิธีที่นิยมทำคือ การใช้เมล็ด เพราะได้จำนวนมากกว่า โดยนำเมล็ดดาวเรืองมาเพาะในกระบะเพาะ ซึ่งมีวัสดุเพาะ คือ ขุยมะพร้าว ทราย  ขี้เถ้าแกลบ ปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 1:1:1:1 หรือแปลงเพาะที่มีดินร่วนซุยค่อนข้างละเอียด คราดดินให้ผิวดินเรียบสม่ำเสมอ ทำร่องบนกระบะเพาะหรือแปลงเพาะให้ลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร แต่ละร่องห่างกัน 5 เซนติเมตร หยอดเมล็ดลงร่องห่างกัน 1-2 นิ้ว แล้วกลบแต่ละร่องด้วยวัสดุเพาะ หรือดินละเอียดเพียงบางๆรดน้ำด้วยฝักบัวฝอยให้ชุ่ม แล้วคลุมกระบะเพาะด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือคลุมแปลงเพาะด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง  ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เพื่อรักษาความชื้น เมล็ดดาวเรืองจะงอกภายใน 3-5 วัน เป็นต้นกล้า

การปลูก :
1.    ไถเตรียมดิน หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไป ประมาณ 1 ตัน/ไร่ ยกร่องแปลงปลูกกว้าง 1 เมตร รดน้ำแปลงไว้ล่วงหน้า 1 วัน
2.    ขุดหลุมกว้าง 15 เซนติเมตร แปลงละ 3 แถว ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยทริบเบิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟส หรือสูตร 15-15-15 ประมาณ 1    ช้อนชา รองก้นหลุม แล้วเกลี่ยดินข้างหลุมมากลบปุ๋ยเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้รากดาวเรืองสัมผัสปุ๋ยโดยตรง
3.    นำต้นกล้าที่มีอายุ 7-10 วัน ( นับจากวันเพาะเมล็ด ) โดยแยกต้นกล้าให้มีวัสดุเพาะ หรือดินหุ้มติดรากมาด้วย เพื่อป้องกันรากกระทบกระเทือน นำมาปลูกในแต่ละหลุมที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ชุ่ม
4.    หลังจากนั้น ต้องรดน้ำเช้า-เย็น ประมาณ 7 วัน ซึ่งต้นกล้า จะตั้งตัวได้ดี แล้วจึงรดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้า ในช่วงที่ดอกเริ่มบานไม่ควรรดน้ำให้โดนดอก เพื่อป้องกันดอกเป็นโรค

Marigold02
5.    เมื่อดาวเรืองอายุ 15 และ 25 วัน ควรใส่ปุ๋ย 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อน : ต้น เมื่ออายุ 35 และ 45 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ในอัตราเดียวกัน  โดยวิธีฝังลงในดินตื้นๆ ประมาณ ½  นิ้ว ห่างโคนต้น 6 นิ้ว แล้วรดน้ำให้ชุ่มทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ย
6.    ช่วงดาวเรืองอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็นระยะที่ต้นมีใบจริงขนาดใหญ่ ประมาณ 4 คู่ และส่วนยอดมีใบเล็กๆ 1-2 คู่ จะต้องปลิดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งข้าง โดยใช้มือซ้ายจับคู่ใบบนสุดที่จะเหลือไว้ แล้วใช้มือขวาดึงส่วนยอดลงทางด้านข้างจนหลุดออกมา หลังจากนั้น 5-7 วันตาข้างจะเริ่มแตกและเจริญเป็นกิ่งใหม่ ซึ่งจะติดตุ่มดอกทั้งที่ตายอดปลายกิ่งและตาข้าง
7.    หลังจากปลูก 40-45 วันในแต่ละกิ่ง เมื่อดอกยอดมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพดดอกข้างมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว ต้องรีบปลิดดอกข้างออกให้หมดภายใน 2-3 วัน คงเหลือดอกยอดไว้ดอกเดียว  เพื่อให้ดอกมีขนาดใหญ่
8.    หลังจากนั้นประมาณ 20 วัน ( อายุ 60-65 วัน ) ก็ตัดดอกไปจำหน่ายได้ ซึ่งจะได้ประมาณ 10-12 ดอก/ต้น

Marigold03

โรคและแมลงที่สำคัญ :
1.    โรคเหี่ยว เกิดจากเชื้อรา ควรฉีดพ่น ด้วยสารเคมีแมนโคเซ็บสลับกับคาร์เบนดาซิม และถอนต้นที่เป็นโรคเผาทำลาย
2.    เพลี้ยไฟ  ควรฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง เช่น โตกุไรออน อัตรา 30 ซีซี:น้ำ 20 ลิตร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตอนเช้า 4-5 สัปดาห์
3.    หนอนกระทู้หอม ควรฉีดพ่นด้วยเชื้อไวรัส NPV หรือสารกำจัดแมลงแคสเคด อัตรา 20-40 ซีซี:น้ำ 20 ลิตร
ตลาด / แหล่งจำหน่าย :   ปากคลองตลาด  ร้านจัดดอกไม้สด
สถานที่ให้คำปรึกษา :
1.    กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 561-4879
2.    สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ
ข้อแนะนำ :
1.    มล็ดดาวเรืองที่ยังไม่พร้อมที่จะปลูก ควรเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นช่องแช่ผัก จะช่วยให้เปอร์เซ็นต์การงอกลดลงไม่มากนัก
2.    ดาวเรืองสามารถปลูกได้ปีละประมาณ 3 รุ่น เก็บดอกได้ 5-7 ครั้ง/รุ่น แล้วต้อง
โละแปลงปลูกใหม่


subscribe to comments RSS

There are 16 comments for this post

 1. ขอบคุณชอบมากนะ

 2. wiev says:

  ตอนนี้ปลูกดอกดาวเรืองไม่มีที่ขาย ช่วยบอกตลาดที ที่ไกล้กาฬสินธ์

 3. piyoros says:

  อยากติดต่อเจ้าของแปลงปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจำหน่ายตลาดภาคใต้ด่วน 086-6918361

 4. Behappy Boom020 says:

  หาเพิ่ม

 5. Behappy Boom020 says:

  พูดบ้า ยยาวก็ยาว

 6. อาชีพเสริม…อิอิ

 7. Ketklon_kung says:

  สำหรับคนต่างจ. จะไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ไหนค๊ะ หรือว่าสามารถสั่งซื้อทาง เน็ตได้ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ต้องการปลูกจริงๆ กำลังศึกษาข้อมูลอยู่

 8. Theallnewnv says:

  อยากลองปลูกดาวเรือง

 9. Laipromsing4 says:

  แถวสกลนครมีไหมคับ

 10. Pomudon says:

  ปลูกแล้วที่หนองคายยังหาที่ขายไม่ได้เลย

 11. Thaikaew K says:

  กำลังจะปลูกส่งเสริมด้วย

 12. Aip_devision says:

  ในภาพคือแปลงดาวเรืองที่สาขาพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 13. Unloveable_jeab02 says:

  ยากปลูกมาก มาก

 14. Mai-narak-1999 says:

  ย่อบ้างน่ะค่ะ ยาวไป คร้านเขียนน่ะค่ะ

 15. NIck says:

  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูที่ http://www.afmgroup.com ของ AFM ครับ โอเคเลย เจ้าหน้าที่บริการดีมาก ได้ของไว้ มีให้เลือกหลายพันธุ์

 16. afm says:

  เอ เอฟ เอ็ม ปุ๋ยน้ำสำหรับต้นกล้า

  ใบอนุญาตเลขที่ ชม.15/2553 (สวพ.1)

  เอ เอฟ เอ็ม ปุ๋ยน้ำสำหรับต้นกล้า (AFM Plug Fertilizer) เป็นธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด
  รวมถึงต้นกล้าผัก ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง
  ช่วยเพิ่มความแข็งแรงสมบูรณ์ให้กับระบบรากและใบให้กับพืชได้เป็นอย่างดี

  *** ขนาดเล็กบรรจุ 100 ซีซี ราคา 35 บาท

  *** ขนาดใหญ่บรรจุ 1,000 ซีซี ราคา 200
  บาท

  ต้องการซื้อสินค้า โทร 053 – 353810 ถึง 5 ต่อ 0 หรืออีเมล์ mk@afmgroup.com

  เอ เอฟ เอ็ม โคโค่ พีท

  เอ เอฟ เอ็ม วัสดุเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (AFM
  Coco Peat) ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
  100%
  ปลอดจากเชื้อโรคพืชและมีส่วนผสมของธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชในระยะต้นกล้า
  ด้วยลักษณะโครงสร้างของวัสดุเพาะที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ
  จึงสามารถอุ้มน้ำได้ดีและสามารถปลดปล่อยน้ำ
  และธาตุอาหารให้แก่พืชได้นานกว่าวัสดุเพาะชนิดอื่น นอกจากนี้ยังมีความร่วนซุยสูงทำให้มีช่องว่างของอากาศในดิน
  ส่งเสริมให้ระบบรากพืชเจริญเติบโตดี แข็งแรง
  ที่สำคัญที่สุดคือสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้จากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัทที่มุ่งเน้นทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  *** กระสอบเล็กบรรจุ 10 ลิตร ราคา 55 บาท

  *** กระสอบใหญ่บรรจุ 80 ลิตร ราคา 330 บาท

  ต้องการซื้อสินค้า โทร 053 – 353810 ถึง 5 ต่อ 0
  หรืออีเมล์ mk@afmgroup.com

Please, feel free to post your own comment

* these are required fields


Twitter Facebook You tube You tube You tube Line
ไอเดีย SMEs | อาชีพเสริม | งานประดิษฐ์ | สูตรอาหาร | ทำเลค้าขาย | สนใจโฆษณา | ข้อตกลงและเงื่อนไข |
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaismefranchise.com

Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com