Article written

  • on 07.11.2011
  • at 02:18 PM
  • by admin
  • 1,851 views
  • No Comment

ตลาดน้ำ-ตลาดบก เจอวิกฤตน้ำท่วมต้องปิดตลาด

บรรยากาศตลาดโก้งโค้งเมื่อน้ำยังไม่ท่วม
อุทกภัยปี 54 นี้มีความรุนแรงเสียเหลือเกิน สร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ หลายจังหวัดของประเทศไทยเราต้องจมอยู่ใต้บาดาลกันเป็นจำนวนมาก และบางพื้นที่ก็ต้องจมน้ำมานานนับเดือนแล้ว และยังไม่มีวี่แววว่าระดับน้ำจะลดลงไปแต่อย่างใด


จากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เกิดผลกระทบไปทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคม ด้านอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงผลระทบทางด้านการท่องเที่ยวก็ได้รับกระทบเช่นกัน อย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างตลาดน้ำและตลาดบกในหลายที่ต่างก็โดนพิษน้ำท่วมเล่นงาน น้ำเข้าท่วมตลาดและต้องปิดตลาด ไม่สามารถเปิดตลาดให้เข้าไปเที่ยวกันได้แล้ว โดยมีหลายตลาดด้วยกันที่เจอภัยอุกภัยครั้งนี้

มาดูที่ “ตลาดโก้งโค้ง” กันเป็นที่แรก ที่นี่ถือว่าเป็นตลาดบกโบราณย้อนยุค ตั้งอยู่ที่บ้านแสงโสม หมู่ 5 ถ.บางปะอิน-วัดพนัญเชิง (ติดวัดบ้านเลน) ต.ขนอนหลวง อยู่ห่างจากตัวอ.พระนครศรีอยุธยา 11 กิโลเมตร หรือเรียกอีกชื่อว่า “บ้านแสงโสม” มีลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยหมู่ใหญ่ ที่คงความเป็นสถาปัตยกรรมไทยโบราณไว้อย่างงดงาม และสามารถสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆ แบบสมัยกรุงศรีอยุธยา และพบกับวิถีชีวิตของไทยในอดีตที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้ และเหตุที่เรียกว่าตลาดโก้งโค้ง นั้นก็เพราะว่าป็นคำที่ใข้เรียกตลาดในสมัยโบราณที่เคยมีคู่กับกรุงศรีอยุธยามาเป็นเวลานาน โดยคนขายสินค้าจะนั่งขายสินค้าอยู่บนพื้นดินที่มาซี้อสินค้าจะต้อง โก้งโค้ง เพื่อเลือกดูสินค้าที่ตนสนใจ โดยอากัปกริยาโก้งโค้งของคนไทยนั้น ทำได้สุภาพ นุ่มนวล เป็นกิริยาที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน

และแม่ค้าทั้งหลายที่มาขายของก็จะแต่งชุดไทยแบบชาวบ้านจริงๆ เพื่อรักษาวิถีชีวิตแบบอยุธยาเอาไว้ ถือว่าเป็นจุดเด่นของตลาดที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีอาไว้ และภายในตลาดมีสินค้าขายนานาชนิด มีอาหารและสินค้าพื้นเมืองที่ชวนซื้อมากมาย

แต่ทว่าเมื่อภัยน้ำท่วมมาเยือนตลาดโก้งโค้งแห่งนี้ก็ถูกน้ำท่วมและปิดตลาดไปแล้ว โดย จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของตลาดโก้งโค้ง ได้ให้ข้อมูลว่า ตอนนี้ที่ตลาดโก้งโค้งถูกน้ำท่วมประมาณ 2 เมตร ซึ่งน้ำท่วมมาตั้งแต่แต่ต้นเดือนกันยายนแล้ว และระดับน้ำก็ยังไม่ลดลงมาก แต่คาดว่าน่าจะเปิดตลาดได้อีกครั้งหลังน้ำลดประมาณวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ แต่หากว่าน้ำยังไม่ลดก็จะเลื่อนกำหนดการเปิดตลาดออกไปอีก และหากเมื่อน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางชาวบ้านในชุมชนตลาดโก้งโค้งก็จะร่วมมือร่วมแรงช่วยกันทำความสะอาดตลาดโก้งโค้งให้กลับมาเปิดเหมือนปกติ เพื่อที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวตลาดโก้งโค้งกันอีกครั้ง

ตลาดลาดชะโดตอนน้ำยังแห้ง ตลาดเปิดขายของปกติ
เดินทางมาที่ตลาดบกอีกแห่งหนึ่งที่ถูกภัยน้ำท่วมเช่นกัน นั่นคือที่ “ตลาดลาดชะโด” ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ชุมชนเดิมในตลาดมาจากชุมชนเรือนแพค้าขาย เกิดเป็นรูปแบบของตลาดน้ำตั้งอยู่สองฝั่งคลอง แต่ต่อมาได้สร้างเป็นตลาดไม้ริมน้ำแล้วขยายขึ้นบกไปเรื่อยๆ จำนวนเกือบร้อยคูหาเป็นเรือนแถวขนาดใหญ่หันหน้าเข้าหากัน ทางเดินกว้างขวาง ในชุมชนมีวัด โรงเรียน ศาลเจ้า โรงสี และโรงฉายภาพยนตร์ที่ยังคงสภาพแบบเดิม แต่เดิมพื้นที่บริเวณที่ตั้งชุมชนเรียกว่า “บ้านจักราช” แต่การที่หมู่บ้านนี้มีชื่อว่า “บ้านลาดชะโด” น่าจะมีที่มาจากสภาพพื้นที่ ที่เป็นที่ลาดริมน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของคูคลองที่มีอยู่มากมายและอุดมไปด้วยปลาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะปลาชะโด ถึงขนาดมีคำเตือนกันว่าเวลาพายเรือให้ระวังไม้พายจะไปโดนปลาชะโดเข้า

หากมาเที่ยวที่ตลาดลาดชะโดจะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวชุมชน และเดินเลือกซื้อสินค้ามากมายที่ชาวบ้านยังเปิดทำมาค้าขายกันอยู่ มีสินค้าสารพัดอย่าง รวมถึงอาหารคาว-หวานให้เลือกซื้อกัน หรือจะล่องเรือชมวิถีริมคลองลาดชะโด

แต่ทว่าเมื่อภัยน้ำท่วมมาเยือนตลาดลาดชะโดแห่งนี้ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเหมือนกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลาดชะโด กล่าวว่า ตลาดลาดชะโดถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมยังไม่มากระดับน้ำภายในตลาดยังสูงเพียงแค่พื้นของตลาด แต่ว่าเส้นทางรอบนอกตลาดมีน้ำท่วมสูงระดับเอว ทำให้การเดินทางเข้ามายังตัวตลาดลาดชะโดด้านในมีความลำบากมาก ทางเทศบาลได้ทำการสร้างสะพานไม้เพื่อใช้เป็นเส้นทางการเดินเข้าออกในตลาดให้กับชาวบ้าน เพราะว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่ได้ออกจากตลาดและยังเปิดค้าขายอยู่บ้าง และบางส่วนของพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงมากจนใช้สะพานไม้ไม่ได้ ก็มีเรือให้บริการ
แต่ทั้งนี้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างดี และหากน้ำท่วมตลาดมากขึ้นก็อาจจะต้องทำการปิดตลาด เพราะไม่สามรถค้าขายได้แล้ว และเมื่อใดที่ระดับน้ำลดลงเป็นปกติทางเทศบาลก็จะเข้ามาดูแลในเรื่องของตลาดว่าได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด ต้องดูว่าพื้นไม้ของตลาดได้รับความเสียหายมากแค่ไหนก็ต้องปรับปรุบซ่อมแซมกันต่อไป

บรรยากาศตลาดน้ำอยุธยา คลองสระบัว เมื่อตอนน้ำยังไม่ท่วมมีของขายมากมาย
จากตลาดบกเรามาดูตลาดน้ำที่โดนน้ำท่วมกันบ้าง ตลาดที่ว่าคือ “ตลาดน้ำอยุธยา คลองสระบัว” ตั้งอยู่ที่ 44 หมู่ที่ 5 ต.คลองสระบัว อ,พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตลาดตั้งอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือ (ทุ่งขวัญ) และอยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดหน้าพระเมรุ และเพนียดคล้องช้าง
ตลาดน้ำอยุธยา คลองสระบัว เป็นตลาดน้ำที่มีจุดเด่นตรงที่อยู่ท่ามกลางความเขียวขจีของรวงข้าวกลางท้องทุ่งนาของเมืองอยุธยา และจะได้สัมผัสกับบ้านเรือนไทยหลังคามุงแฝกปลูกเรียงรายอยู่หลายหลัง ที่เน้นการตกแต่งด้วยของง่าย ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเกษตรกร เช่น อุปกรณ์หาปลา ปิ่นโต หม้อดินเผา หลังคาจากมุงแฝก

อีกทั้งยังมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนตลาดน้ำที่ไหน ตรงที่จะมีการแสดงละครพื้นบ้านบนเวทีกลางน้ำ พร้อมการขับเสภาและเล่นดนตรีไทยกันสดๆ แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ดูราวกับว่านักแสดงสามารถเคลื่อนไหวอยู่บนผิวน้ำอย่างสวยงาม และภายในตลาดก็มีอาหารพื้นบ้านคาว-หวานนานาชนิด ให้ได้เลือกชิมเลือกช้อปกันมากมาย


ทว่าตอนนี้ตลาดอยุธยา คลองสระบัว ต้องปิดตลาดลงชั่วคราวเพราะว่าถูกภัยน้ำท่วม ซึ่งจากการที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ดูแลตลาดน้ำคลองสระบัว ได้ให้ข้อมูลว่า ตลาดน้ำคลองสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งน้ำได้เริ่มเข้าท่วมตลาดมาตั้งแต่วันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา และก็ได้ทำการปิดตลาดน้ำคลองสระบัวแล้ว เพราะว่าถูกน้ำท่วมจนมิดตลาด แต่หากเมื่อใดที่น้ำลดลงแล้วทางเจ้าหน้าที่ของตลาดจะรีบเข้าไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้น และเร่งซ่อมแซมปรับสภาพพื้นที่ทางธรรมชาติให้เรียบร้อย เพราะว่าด้วยพื้นที่ของตลาดคลองสระบัวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติ จึงต้องรอเวลาให้พื้นที่ทางธรรมชาติได้พักฟื้นตัวเองให้กลับมาแห้ง และกลับมามีความสวยงามดังเดิมก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาเปิดตลาดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกัน ซึ่งหากนักท่องเที่ยวอยากจะทราบว่าตลาดจะกลับมาเปิดอีกครั้งได้เมื่อไหร่ สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ayutthayafloatingmarket.com

และนอกจากนี้ก็ยังมีตลาดน้ำอโยธยา และตลาดน้ำวัดท่าการ้อง ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ด้วย ก็ต้องทำการปิดตลาดชั่วคราวไปแล้วเหมือนกัน ในขณะที่ “ตลาดน้ำดอนหวาย” แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดเคียงคู่กับวัดดอนหวาย ล่าสุดก็ได้ถูกมวลน้ำไหลบ่ามาท่วมทำให้ทั้งตลาดและวัดต้องจมบาดาลไปอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งก็หวังแต่เพียงว่าขอให้ระดับน้ำลดลงในเร็ววัน เพื่อที่ว่าทั้งตลาดบกและตลาดน้ำทั้งหลายแห่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะได้กลับมาเปิดตลาดให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยว ไปชิม ไปช้อป กันดังเดิม

อ้างอิงจาก    ผู้จัดการออนไลน์

subscribe to comments RSS

There are no comments for this post

Please, feel free to post your own comment

* these are required fields


Twitter Facebook You tube You tube You tube Line
ไอเดีย SMEs | อาชีพเสริม | งานประดิษฐ์ | สูตรอาหาร | ทำเลค้าขาย | สนใจโฆษณา | ข้อตกลงและเงื่อนไข |
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaismefranchise.com

Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com